Kamer eens over stroommarkt

De coalitiepartners in de Tweede Kamer hebben een compromis bereikt over het vrijmaken van de regionale stroommarkt. Gemeenten en provincies blijven in het nieuwe voorstel tot in ieder geval 2004 volledig juridisch eigenaar van regionale stroomnetwerken. Zij mogen slechts een minderheidsbelang van het economisch beheer van de netten verkopen aan private partijen.

Dat willen VVD, PvdA en D66 vanmiddag in een gezamenlijke motie voorleggen aan minister Jorritsma (Economische Zaken). Bezwaren van met name de PvdA tegen een vroegtijdige privatisering van de netten, dreigde de afgelopen weken het vrijmaken van de stroommarkt te blokkeren. Met de coalitiemotie worden de eisen van oppositiepartij CDA, die lang op steun van de PvdA leken te kunnen rekenen, waarschijnlijk terzijde geschoven.

Met de aanscherping van de wet willen de partijen voorkomen dat er juridische strijd ontstaat over het eigendom van de netten. Door het `kale juridische eigendom' volledig in overheidshanden te houden, kan bij eventueel slecht presteren van de netwerkbeheerder deze zonder procedures van het net verwijderd worden. De minister kan dan een nieuwe netbeheerder aanwijzen.

De VVD spreekt van ,,een win-win-situatie'' omdat de gemeenten en provincies dankzij deze constructie een goede prijs voor hun aandelen kunnen krijgen en de consumentenbelangen gewaarborgd worden. De PvdA is verheugd over de aanscherping, omdat zij grote vraagtekens had bij de eerdere privatiseringsplannen. Beide partijen spreken over een ,,Schiphol-constructie'' waarbij de start- en landingsbanen in overheidsbezit blijven en het gebruik daarvan mag worden aanbesteed.