Berbers directeur Nederlands Fonds voor de Film

Toine Berbers wordt de nieuwe directeur van het Nederlands Fonds voor de Film. Hij volgt met ingang van 1 juli Ryclef Rienstra op, die naar de Van den Ende Foundation vertrok.

Berbers studeerde politieke wetenschappen en was daarna onder meer werkzaam als journalist bij het ANP, de Geassocieerde Persdiensten en de Volkskrant. Voor de laatste was hij correspondent, parlementair redacteur en coördinator van de buitenlandredactie.