Aantal verzoeken schadefonds stijgt

Het aantal slachtoffers dat een beroep doet op het Schadefonds Geweldsmisdrijven groeit. Het aantal binnengekomen verzoeken steeg van gemiddeld 3.000 per jaar naar 3.500 in 2000. Dit jaar is de toename waarschijnlijk nog groter. Op basis van de cijfers van de eerste maanden denkt het fonds uit te komen op 4.000 tot 5.000 in 2001. De groei wordt grotendeels verklaard door betere bekendheid van het schadefonds. Bij wijze van proef krijgen slachtoffers in Amsterdam voortaan automatisch na aangifte van en geweldsmisdrijf een brief met een aanvraagformulier.