`Ziek melden gaat vaak te makkelijk'

Veel werknemers melden zich te gemakkelijk ziek. Dat zegt staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken). Vanmiddag spreekt hij in Den Haag op een symposium over de WAO.

Volgens Hoogervorst is ziek melden sociaal bepaald gedrag. Werknemers in een krappe arbeidsmarkt melden zich gemakkelijker ziek dan wanneer er banen op de tocht staan, aldus de VVD-staatssecretaris. ,,De afgelopen jaren is het ziekteverzuim bijna 50 procent gestegen. We zijn echt niet zoveel zieker geworden.'' Overigens is er ook wel sprake van een hogere werkdruk door de krapte op de arbeidsmarkt, erkent hij.

Volgens hem is het te gemakkelijk ziek melden ook te zien aan het verschil tussen grote en kleine bedrijven. Bij het midden- en kleinbedrijf is het ziekteverzuim slechts 3,3 procent, tegenover een landelijk gemiddelde van 6 procent. ,,Bij mijn beste weten heeft het midden- en kleinbedrijf geen voorkeursrecht op de gezondste werknemers.'' Volgens hem zijn de minder grote afstand tussen werkgever en werknemer, de grote sociale controle en onderlinge afhankelijkheid de oorzaken van het lagere ziekteverzuim.

Hoogervorst denkt dat het ziekteverzuim een stuk omlaag kan als bedrijven serieus werk maken van ziekte- en verzuimbeleid. Daarmee zouden ze ook vaker kunnen voorkomen dat werknemers arbeidsongeschikt worden. Hoogervorst rekende voor dat een werknemer die in de WAO belandt, een bedrijf twee tot drie ton kost. Zoals hij al eerder heeft gezegd, ,,moeten werknemers meer financieel belang krijgen bij herstel'', ofwel moet hun inkomen omlaag als ze ziek worden.

Ook voorzitter F. Buurmeijer van het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen stelt dat de WAO-instroom kan worden beperkt als werknemers zelf verantwoordelijker worden voor het voorkomen van arbeidsongeschiktheid. Lukt dit niet bij de eigen werkgever dan moet er een beroep kunnen worden gedaan op de publieke uitvoerders, maar zonder het perspectief op een WAO-uitkering, aldus Buurmeijer.

De werknemer moet in zijn ogen zelf het bewijs gaan leveren waarom het niet lukt om weer bij de eigen werkgever aan de slag te komen. Buurmeijer verwacht dat werknemers op deze manier sneller weer aan de slag kunnen komen. Alleen als er echt grote belemmeringen zijn om weer te gaan werken, kunnen ze een WAO-uitkering krijgen. Dit zou een aanzienlijke verscherping van de WAO betekenen. Dit voorjaar komt de zogeheten commissie-Donner met een belangrijk advies over de WAO.