Verlofregeling voor politici

Er komt een verlofregeling voor zwangere leden van Eerste en Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden. Dat heeft het kabinet besloten. Om vervanging tijdens een verlof van zestien weken mogelijk te maken, wordt de Grondwet gewijzigd. Hiervoor moeten Tweede en Eerste Kamer tweemaal en met tweederde meerderheid toestemming geven. Eerder liep invoering van zwangerschapsverlof voor volksvertegenwoordigers stuk op tegenstand van de VVD en kleine christelijke partijen in de Eerste Kamer. De verlofregeling die het kabinet nu voorstelt, gaat ook gelden in het geval van ernstige ziekte.