OM erkent fout in fraudezaak

Het openbaar ministerie geeft toe dat er in een van de rechtshulpverzoeken in de beursfraudeaffaire een fout is gemaakt. Officier van justitie H. de Graaff noemde de fout vanochtend bij de hervatting van de Clickfondsprocessen ,,storend' , maar verwierp de bezwaren van de verdediging dat er sprake zou zijn van ,,grove veronachtzaming'.

De zaak draait om het belangrijkste rechtshulpverzoek dat justitie bij de start van Operatie Clickfonds in 1997 naar Zwitserland stuurde. Daarin werd een verbinding gelegd met drugshandelaar `de Hakkelaar', omdat geld van hem mogelijk zou zijn witgewassen via de Amsterdamse beurs. Deze verdenking, die inmiddels uit het dossier verdwenen is, was gebaseerd op vage vermoedens. De verdediging denkt dat het OM de persoon van `de Hakkelaar' alleen maar gebruikt heeft om de strenge Zwitserse voorwaarden voor het verlenen van rechtshulp te omzeilen. Dit vermoeden werd versterkt toen deze krant onlangs de Duitse versie van het betrokken rechtshulpverzoek dat naar de Zwitsers is gestuurd, in handen kreeg. Daarin staat een extra zin waarin specifiek wordt verwezen naar gelden die afkomstig zouden zijn uit ,,verdovende middelen'' en die mogelijk een rol zouden spelen in het Clickfonds. De belastende zin blijkt niet in de Nederlandse versie van het rechtshulpverzoek te staan die advocaten zeggen te hebben ontvangen. De Graaff erkende dat de versies identiek horen te zijn.