Maximafilie

Voordat iemand op het idee komt om het te claimen: het woord `maximafilie' bestaat al. De Grote Van Dale vermeldt bij maximafilie `filatelie gespecialiseerd in maximumkaarten.' Wat is in hemelsnaam een maximumkaart? Dat is een `ansichtkaart waarop een postzegel geplakt is die een voorstelling geeft, zoveel mogelijk gelijk aan die van de kaart'. Op de website van de `Vereniging voor Kinderpostzegels en Maximafilie' zijn verschillende voorbeelden te vinden.

Het zal nog even duren, maar op termijn komen er natuurlijk ansichtkaarten van Maxima in omloop die je kunt beplakken met postzegels van Maxima. Dat wordt dan maximafilie in drievoud.

    • Ewoud Sanders