Kamer nog niet klaar met Zorreguieta

Het eerste Kamerdebat over het huwelijk van Willem-Alexander, vermoedelijk deze week, zal deels gaan over de vraag in hoeverre de publieke verschijning in Nederland van Máxima's vader Jorge Zorreguieta aan banden moet worden gelegd. GroenLinks-leider Rosenmöller vraagt van de regering de verzekering dat hij nimmer verschijnt bij gelegenheden die onder ministeriële verantwoordelijkheid vallen.

Bij andere partijen wordt daarover verschillend gedacht. Rehwinkel (PvdA) denkt dat – ook al omdat er geen rechtsgrond is om Zorreguieta sr. van Nederlands grondgebied te weren – bij elke gelegenheid diens aanwezigheid moet worden afgewogen tegen het algemeen belang. Dat sluit aanwezigheid bij doopplechtigheden en troonsbestijging uit, meent Rehwinkel.

Te Veldhuis (VVD) meent dat voor het huwelijk een `chic compromis' is gevonden tussen publieke en persoonlijke belangen, maar dat ten aanzien van bijvoorbeeld doopplechtigheden een nieuwe afweging denkbaar is. Over de troonswisseling hoeft in dit verband nog niet te worden nagedacht, aldus Te Veldhuis, die van premier Kok de indruk heeft gekregen dat Beatrix nog vele jaren aanblijft. Hillen (CDA) is tegen het opstellen van `lijstjes' van gelegenheden waarbij Zorreguieta moet ontbreken. Van het CDA had hij ook bij het huwelijk mogen zijn. Volgens Scheltema (D66) is met de gang van zaken rond het huwelijk `de lijn gezet' voor Zorreguieta's afwezigheid bij officiële gebeurtenissen.