Jorritsma noemt Chirac `een engerd'

Minister Jorritsma (Economische Zaken) heeft het afgelopen weekeinde de Franse president Chirac aangeduid als ,,een engerd''.

De vice-premier deed haar uitlating zaterdag in het radioprogramma `Spijkers met koppen' tijdens een discussie over het belang en de betekenis van de monarchie. Jorritsma zei blij te zijn met de monarchie en er niet aan te moeten denken dat Nederland ,,een engerd als Chirac'' als president zou hebben.

De uitspraak leidde tot woedende reacties van de buitenlandspecialisten in de Tweede Kamer, te meer omdat Jorritsma ook al voor rumoer had gezorgd door in 1996 te verklaren dat Frankrijk weliswaar een leuk land is maar dat het jammer is dat er Fransen wonen. De Frans-Nederlandse betrekkingen waren op dat moment toch al gespannen wegens meningsverschillen over het Nederlandse drugsbeleid.

,,Ze is een recidiviste'', zei het Tweede-Kamerlid Hoekema (D66), die haar woorden ,,heel onvolwassen'' noemde. Hij vergeleek de vice-premier met een olifant in een porseleinkast.

,,Heel erg ongepast voor een vice-premier'', vond ook het Kamerlid Koenders (PvdA). ,,Gewoon een blunder.''

,,Ze is volstrekt over de schreef gegaan'', oordeelde de CDA'er Verhagen. ,,Dit is een uiterst beledigende opmerking over een bevriend staatshoofd.'' Verhagen heeft inmiddels minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) om opheldering gevraagd.

Jorritsma's partijgenoot Weisglas (VVD) wenste geen woorden meer aan de zaak vuil te maken, omdat Jorritsma volgens hem de uitlatingen later had teruggenomen.

Een woordvoerder van Jorritsma bevestigde dat de minister haar woorden in het programma naderhand had betreurd. Hij wees er overigens op dat zij niet had gedoeld op het functioneren van Chirac als staatshoofd maar op het ,,type man'' dat hij belichaamde. Dat type sprak de minister niet aan.

De Franse ambassade in Den Haag was niet bereikbaar voor commentaar.