`Is Texel nog wel bereikbaar?'

De bossen in Oost-Nederland zitten door de MKZ-crisis grotendeels op slot. Wandelaars die er het eerste echte lenteweekend op uit willen trekken, stuiten op afzettingen en antwoordapparaten.

,,Voor actuele informatie over MKZ, toets 5. Voor openingstijden, toets 1.'' Ook het antwoordapparaat van het Nationaal Park de Hoge Veluwe is aan de MKZ-crisis aangepast. Het grootste park van Nederland weert wandelaars uit grote delen van het gebied. Alleen bij Otterlo mogen auto's naar binnen, maar niet voordat de wielen schoongespoten zijn. De Britse bestuurder van een Belgische auto voldoet zonder morren aan het verzoek om ook zijn schoenzolen te ontsmetten.

Bij de kassa is het, ondanks het ontluikende lenteweer, betrekkelijk rustig. Veel mensen hebben vrijdag al telefonisch geïnformeerd naar de wandelmogelijkheden. Slechts enkelen melden zich met het idee onbelemmerd een wandeling te kunnen maken. Het enige dat is toegestaan is wandelen of fietsen over de verharde wegen. ,,Je komt hier natuurlijk voor de bossen, maar dit valt me eigenlijk nog mee'', zegt wandelaar J. Witter uit Delft.

Sinds het uitbreken van het MKZ-virus is het aantal bezoekers aan het park drastisch gedaald. ,,Iets meer dan de helft van het normale aantal bezoekers'', zegt directeur P. Schenk. ,,En daarvan komt bijna tachtig procent voor het museum Kröller-Müller.''

,,De Sallandse Heuvelrug is ter voorkoming van verspreiding van mond- en klauwzeer voor onbepaalde tijd gesloten'', meldt een antwoordapparaat van Staatsbosbeheer. Deze mededeling geldt voor alle natuurterreinen van Staatsbosbeheer, de provinciale Landschappen en Natuurmonumenten in Overijssel en Gelderland. Desondanks melden zich vooral op zondag nog veel mensen aan de voet van de Holterberg. Zij stuiten op hekken die dwars over de weg zijn geplaatst. Bij het VVV-kantoor in Apeldoorn sturen ze bezoekers die willen wandelen richting recreatiepark Busloo. ,,Daar zal het nu wel druk zijn'', grinnikt informatrice Ria Wijna. De meeste mensen zijn redelijk op de hoogte, al blijven er natuurlijk uitzonderingen. ,,Sommigen denken dat de hele Veluwe is afgesloten'', vertelt Wijna. ,,En vragen of Texel nog wel bereikbaar is'', vult haar collega Ria Van Mierlo lachend aan. Beiden constateren dat het rustiger is dan normaal.

Volgens het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme is er nog weinig te zeggen over de financiële consequenties, omdat het toeristisch seizoen pas met Pasen begint. Bijna de helft van de telefoontjes naar de boekingscentrale had dit weekend betrekking op MKZ. ,,Mensen willen bijvoorbeeld weten of ze hun hond mee mogen nemen'', zegt Mirjam van der Pluim. Veel geboekte vakanties zijn verplaatst naar andere delen van het land.

    • Martin Steenbeke