Druk op Bush over klimaat

In een open brief in het weekblad Time hebben tien prominente figuren uit politiek, wetenschap en bedrijfsleven de Amerikaanse president George Bush gevraagd om het probleem van de klimaatverandering serieus te nemen.

,,De situatie is dringend, en het is tijd voor consensus en actie'', aldus de briefschrijvers, onder wie de oud-presidenten Jimmy Carter en Michail Gorbatsjov, zakenman George Soros en wetenschappers Craig Venter en Stephen Hawking. Zij vinden dat de uitgangspunten van het Kyoto Protocol, waarin afspraken zijn gemaakt over reductie van broeikasgassen, discutabel zijn. ,,Maar er zijn veel strategieën om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren zonder economische groei te belemmeren. In feite vormt de moderne technologie eerder een economische uitdaging dan een bedreiging. We vragen u een plan te ontwikkelen om de Amerikaanse productie van broeikasgassen te verminderen. De toekomst van onze kinderen – en hun kinderen – hangt af van de oplossing die u en andere wereldleiders vinden.''

De voorzitter van de VN-klimaatconferentie, de Nederlandse minister Jan Pronk, komt volgende week met nieuwe voorstellen om de onderhandelingen gaande te houden. Hij heeft de Europese ministers van Milieu dit weekeinde in het Zweedse Kiruna ingelicht over zijn bliksembezoek aan Washington. Volgens Pronk heeft de regering Bush meer tijd nodig. De milieuministers verklaarden gisteren dat Kyoto wat hun betreft ,,leeft'' en dat de EU desnoods zonder de VS tot ratificatie zal overgaan. Een Europese delegatie zal deze week in Washington praten met de Amerikanen. De delegatie gaat ook naar China, Rusland, Iran en Japan om steun te vragen voor het Europese standpunt.

De Australische regering heeft dit weekeinde steun gegeven aan Bush' streven om, in tegenstelling tot wat in Kyoto is afgesproken, ontwikkelingslanden als China en Brazilië ook te verplichten hun kooldioxide-uitstoot te beperken. De Australische premier Howard zei echter wel dat zijn land de eigen doelstelling van Kyoto zal nakomen.