De formele aanklacht: misbruik van macht

Slobodan Miloševic is gisteren formeel in staat van beschuldiging gesteld wegens machtsmisbruik en financiële malversaties, samen met enkele vroegere medewerkers.

Hij wordt beschuldigd ,,tussen mei 1997 en oktober 2000 delicten te hebben gepleegd met het doel voor zichzelf en een bepaald aantal anderen materiële winst te verkrijgen en aan de macht te blijven''.

Hij heeft volgens de aanklacht ,,zijn macht misbruikt door bevelen uit te vaardigen die strijdig waren met de wet, met de competenties van de president van Servië en met die van de president van Joegoslavië, met het doel bepaalde personen en zijn Socialistische Partij aan de macht te houden.'' Hij heeft daarmee Servië en Joegoslavië verliezen berokkend ter waarde van 1,8 miljard dinar [een half miljard dollar] en 197,7 miljoen Duitse mark.''

Miloševic heeft bovendien ,,het betalingssysteem van Joegoslavië verwoest en monetaire instabiliteit veroorzaakt'', aldus de aanklacht.

Miloševic heeft verder ,,in 1994 en 1995 een groep Joegoslavische functionarissen, de directeur van de Joegoslavische douane Mihalj Kertes en de Joegoslavische vice-premiers Nikola Šainovic en Jovan Zebic, opgedragen wetten systematisch te schenden, dat wil zeggen: ze niet toe te passen met het doel de eerder beschreven delicten te realiseren''. Daarvoor zijn documenten vervalst. In concreto werd besloten de opbrengst van alle douaneheffingen via een aparte bankrekening door te sluizen naar Miloševic en zijn politieke vrienden. Nikola Šainovic kreeg voor zijn diensten 1,25 miljoen mark.

De wet voorziet voor deze misdrijven een gevangenisstraf van ,,vijf jaar of meer''. In Belgrado is gezegd dat Miloševic ook het verzet tegen de politie, vrijdagnacht, zal worden aangerekend.

De medeplichtigen van Miloševic hebben ,,talrijke malversaties'' gepleegd om ,,elk obstakel bij de uitvoering van de illegale bevelen [van Miloševic] uit de weg te ruimen'' en ,,later, om het bestaan van deze delicten te verhullen''.

De eerder gearresteerde Mihalj Kertes - jarenlang de man die voor Miloševic de vuile klusjes opknapte - heeft schriftelijk toegegeven in de tijd waarin hij zijn malversaties pleegde, uitsluitend en alleen contact met Miloševic te hebben gehad.