Website

Katholieken kunnen tegenwoordig een pauselijke zegen voor huwelijk, doop of communie op internet bestellen. De paus zelf komt daar overigens niet aan te pas, het Vaticaan besteedt de verspreiding van de zegenwensen namelijk uit aan winkels in religieuze artikelen in Rome. Die rekenen voor verzending van een zegen 57 tot 99 gulden. Voor dat bedrag krijgt de koper een luxe uitgevoerd document met een portret van de kerkvorst. De documenten die de winkel San Michele Arcangelo aanbiedt, zijn tijdens het jubeljaar 2000 ingezegend.

(www.sanmichelearcangelo.com)