Stembureaus een uur langer open

Stembureaus zijn voortaan een uur langer open. Daarmee is het in het vervolg mogelijk te stemmen van 's morgens acht uur tot 's avonds negen uur. Het kabinet wil met dit extra uur ,,betere service verlenen aan de burger''. De opkomst bij verkiezingen vertoont een dalende lijn.