Stellingen

Een echt rijk land heeft geen wachttijden voor ziekenhuisopname.

D. SLOTBOOM, Rijksuniversiteit Groningen

Met de komst van de mobiele telefoon worden de aardappels nooit meer koud.

M. STEVENS, Rijksuniversiteit Groningen

Jonge ouders zijn flex-slapers.

H.G. VAN DE WERFHORST, Katholieke Universiteit Nijmegen

Hoewel het doel is tijd te winnen, kost het veel tijd werk over te dragen.

M. VISSER, Universiteit Maastricht

Bij de mens is de lengte van de tenen recht evenredig aan de omvang van het ego.

D.M.P.M. STEVENS, Universiteit Maastricht

Wandelen is het stilstaan bij dingen onderweg.

A.J.H. VAN SUILEN, Katholieke Universiteit Nijmegen

Wie inzicht wil verkrijgen in de toestand in de wereld, is niet veroordeeld tot het dagelijks doornemen van de krant, maar kan ook romans lezen.

R.J. BENSCHOP, Rijksuniversiteit Groningen

Indien het de overheid menens is voor wat betreft het belang van lichamelijke beweging voor jongeren, zouden scooters bij de wet verboden moeten worden.

M. STEVENS, Rijksuniversiteit Groningen