Sparen mag weer

Veel mensen verlangen weer naar veilig sparen. Wie dat slim aanpakt, haalt snel honderden tot duizenden guldens extra rendement per jaar.

Beleggen is uit; sparen helemaal in. Want nu de aandelenbeurs lijkt op een ingezakte kaassoufflé, toont sparen tegen rente zich de ware loterij-zonder-nieten. Daarbij is spaargeld sinds januari niet meer progressief belast. Sparen kost tegenwoordig maximaal 1,2 procent vermogensrendementsheffing over het spaartegoed, terwijl vorig jaar nog tot 60 procent belasting over de ontvangen rente moest worden betaald. Vooral de betere verdieners of grotere spaarders ondervinden daar voordeel van. Wie vorig jaar in het 60 procentstarief viel en drie ton spaargeld aanhield tegen 4,5 procent rente, verdiende daaraan, rekening houdend met 1.000 gulden rentevrijstelling, netto 6.000 gulden. Dit jaar verdient diezelfde spaarder, gerekend met 38.785 gulden vermogensvrijstelling, ineens netto 10.365 gulden per jaar, 73 procent meer! Moet iedereen dus sparen? Het devies luidt: spaar met beleid, en kies de hoogste rente. Zelfs kleine spaarpotjes kunnen zo honderden guldens per jaar extra opleveren.

Of aandelenkoersen nu hoog zijn of laag, in drie gevallen is sparen altijd beter dan beleggen. Stel u heeft meteen 8.000 gulden nodig omdat de wasmachine plus dakbedekking het begeven. Heeft u geen spaarpot, dan moet u duur geld lenen (en later terugbetalen). Een direct opneembaar spaartegoed van drie- tot zesmaal uw maanduitgaven kan zo'n schuld voorkomen. Ook wie twijfelt over nabije toekomstwensen kan aandelen beter mijden. Wil je volgend jaar ineens een bedrijf beginnen of een zeiljacht kopen? Een aandelenpakket op korte termijn verkopen, is risicovol omdat koersen fluctueren. Bovendien drukken aan- en verkoopkosten het rendement van een kortetermijnbelegging sterk. Ten derde is het soms – nu?– verstandig om spaarcentjes uit de aandelen te houden. Onderzoek wijst uit dat een goed beleggingsresultaat voor driekwart wordt bepaald door op het juiste moment aandelen, obligaties of kas aan te houden. Al weet natuurlijk niemand precies wanneer hij waarvoor moet kiezen.

Aandelenangst doet veel mensen nu naar spaarrekeningen verlangen. Maar, zo denkt toch een hardnekkige categorie: Eigenlijk is sparen zinloos; de rente is laag en de inflatie hoog. Van mijn 4,5 procent rente gaat eerst 1,2 procent vermogensrendementsheffing af én dan 4,5 procent inflatie. Dan hou ik minder dan niks over. Die redenering klopt niet. Het genoemde inflatiecijfer fabriceert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) door beoordeling van een standaard consumentengoederenpakket. Die aankopen kunt u mijden. Shop bijvoorbeeld in de uitverkoop of een tijdje geheel niet. Zo creëert u uw persoonlijke, sterk deflatoire goederenpakket, en houdt u toch veel aan rente over.

Uw volgende zorg is genoeg rente te krijgen. Veel spaarders doen zichzelf te kort door lukraak te sparen bij hun eigen bank. Of erger nog: men laat een groot bedrag vrijwel renteloos op een betaalrekening verpieteren. Stel u heeft een jaar lang gemiddeld 25.000 gulden teveel (meer dan een maandinkomen) op uw bankrekening staan tegen 0,5 procent creditrente, dan krijgt u totaal 125 gulden rente overgeboekt. Banken vinden dat fantastisch, want uw goedkope geld lenen ze graag uit aan iemand die bijvoorbeeld 7 procent betaalt. U kunt een overtollig bedrag vanaf 25.000 gulden ook stallen op de Voorspoedrekening van de Turkse DHB Bank tegen 5,15 procent rente (de hoogste rente per 22 januari 2001). Dat is 1.288 gulden per jaar, tien keer zo veel als het eerste voorbeeld. Meestal zijn renteverschillen kleiner. Toch kan het aantikken. Een verschil van slechts 0,3 procent scheelt op drie ton toch netto 900 gulden per jaar.

Meer op spaargeld verdienen is eenvoudig. Selectie van een spaarrekening draait om drie criteria: 1. Welke beperkende voorwaarden zijn voor u acceptabel? 2. Wie geeft daarvan uitgaande de meeste rente? 3. Valt die instelling onder het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB)?

Voorbeelden van beperkende voorwaarden zijn een minimumtegoed, een opzegtermijn, kosten bij opnames, een bonus voor niet opnemen of een vaste looptijd. Vindt u een bepaalde voorwaarde geen probleem, dan kunt u die accepteren als daar een hogere rente tegenover staat. Zorg er wel voor dat spaargeld dat u reserveert voor plotselinge uitgaven altijd direct zonder kosten opneembaar is. Opnamekosten drukken uw rendement namelijk sterk als het geld maar kort op de rekening staat. Stel, u zet geld weg tegen 4,89 procent rente, terwijl de opnamekosten 2 procent bedragen (de Kapitaalmarktrekening van de Directbank). Neemt u het geld na precies een jaar weer op dan is uw effectieve rendement slechts 2,89 procent. Een spaarrekening met een lagere rente dan 4,89 procent, maar zonder opnamekosten was dan stukken voordeliger geweest.

Waar vindt u de hoogste rente? Niet-internetters kijken in het magazine ConsumentenGeld van de Consumentenbond (ook in de bibliotheek). Mensen met internet surfen naar sparen.pagina.nl. Deze site verwijst door naar ondermeer www.independer.nl, www.lyndhurst.nu en www.eformatie.nl, waar je, rekening houdend met je wensen, kunt laten bepalen welke instelling de hoogste rente biedt. Vormen van groen sparen zijn een geval apart. De rente ligt vaak stukken lager, maar groene spaarpotjes zijn tot zo'n 100.000 gulden vrijgesteld van 1,2 procent vermogensrendementsheffing. Toch kunt u per saldo meestal niet tippen aan de hoogst haalbare rente.

Overstappen naar een andere spaarrekening is eenvoudig. U belt (of e-mailt) voor een aanvraagformulier. Na invullen en ondertekenen, krijgt u kosteloos een rekeningnummer, waarop u geld overboekt. Geld opnemen kan vaak snel per telefoon en steeds vaker via internet.

De spaarinstellingen die de Consumentenbond noemt, zijn in elk geval geregistreerd bij De Nederlandsche Bank. Dat is een veilig idee, want dan geldt de Collectieve Garantieregeling van Kredietinstellingen voor Terugbetaalbare Gelden en Beleggingen (CGR). Raakt u uw spaargeld door een faillissement van uw geregistreerde bank kwijt, dan heeft u recht op een vergoeding van maximaal EUR 20.000 (circa 44.000 gulden) per persoon per bank voor uw verloren gegane spaarsaldo. Voor en/of-rekeningen krijgen twee personen maximaal EUR 40.000. Twijfelt u of een bank is geregistreerd, bel dan de toetsingslijn van DNB (0900-5200520, 75 cent per gesprek). Het kan zijn dat u desondanks twijfelt over de kredietwaardigheid van een instelling. Zo bieden Turkse banken hoge rentes, maar veel spaarders vrezen, mede door de Turkse bankencrisis, dat het Hollandse filiaal van zo'n bank het loodje kan leggen. Gemoedsrust bereikt u door hooguit EUR 20.000 per persoon per twijfelbank uit te zetten. Dat voordeel moet u wel afwegen tegen het feit dat u voor een hoger spaarsaldo soms een hogere rentevergoeding krijgt.

Informatie: Spaarwijzer in magazine ConsumentenGeld (Consumentenbond)

sparen.pagina.nl; www.independer.nl; www.lyndhurst.nu; www.eformatie.nl

    • Erica Verdegaal