`Seperatisme bedreigt Belgrado'

President Vojislav Koštunica van Joegoslavië heeft gisteren gezegd dat het voortbestaan van zijn land in gevaar is door de eisen van diverse separatisten.

In een toespraak tot de VN-commissie voor de rechten van de mens in Genève zei Koštunica dat zijn land zich geconfronteerd ziet met ,,immense uitdagingen'' van de kant van separatisten, die hij overigens niet met name noemde. Maar waarnemers gaan er vanuit dat hij doelde op de Montenegrijnen, die later dit jaar in een referendum beslissen over hun losmaking uit de Joegoslavische federatie, op de Kosovo-Albanezen, en op de guerrillagroep die het zuiden van Servië wil aansluiten bij Kosovo. Koštunica zei dat deze separatistische bewegingen vraagtekens plaatsen bij ,,de levensvatbaarheid'' van de Joegoslavische federatie.

,,Op dit moment weten we niet of in de toekomst Joegoslavië zal bestaan binnen de huidige vorm en in de huidige omvang. Oog in oog met separatistische eisen besteedt de staat enorm veel politieke energie aan de strijd voor het overleven'', aldus Koštunica. Hij vergeleek de separatistische neigingen met ,,een kwaadaardig streven dat zich als een kanker kan verspreiden''.