Parlement zal huwelijk goedkeuren

Er is in de Tweede Kamer veel waardering voor de manier waarop premier Kok de kwestie-Zorreguieta heeft afgehandeld.

De parlementaire goedkeuring van het huwelijk tussen prins Willem-Alexander en Máxima lijdt geen twijfel, zo blijkt uit de reacties van fractieleiders in de Tweede Kamer:

Melkert (PvdA): ,,Máxima heeft op indrukwekkende en ontroerende wijze aangegeven wat zij vond en vindt van het Videla-regime. Ik weet hoe moeilijk het is dit vanuit haar Spaanstalige achtergrond in het Nederlands te doen (de echtgenote van Melkert is Chileense, red.). Er is alle reden brede steun te geven aan de Toestemmingswet voor dit huwelijk. De regering heeft een zorgvuldig evenwicht bereikt tussen tal van gevoelens die rondom dit huwelijk leven. Premier Kok heeft het vertrouwen dat hij vooraf heeft gevraagd volledig waargemaakt.''

Dijkstal (VVD): ,,In één woord klasse zoals het bij de aankondiging van de verloving is gegaan. Het heeft mij diep getroffen hoe alle leden van het Koninklijk Huis hebben beseft dat het belangrijk is voor dit huwelijk zeer zorgvuldig draagvlak in de samenleving te scheppen, en dat ook Máxima daarvoor veel gevoel heeft getoond. Het heeft geen zin als ik achteraf nog zeg hoe ik over de positie van de vader denk. Ik heb me er ook tussentijds niet mee bemoeid - behalve die keer toen het CDA Kok gebrek aan regie verweet. Toen heb ik hem laten weten dat de VVD vertrouwen hield.''

De Hoop Scheffer (CDA): ,,Het is voor de monarchie een bijzonder en heuglijk moment wanneer een kroonprins zijn toekomstige echtgenote voorstelt. Dat maakt vandaag tot een belangrijke dag in de geschiedenis van ons land. Het geluk van twee jonge mensen moet daarbij op de voorgrond staan. Gegeven de omstandigheden en gevoeligheden vind ik dat er gekozen is voor een verstandige oplossing, maar het is menselijkerwijs gesproken altijd jammer wanneer een dochter de aanwezigheid van haar vader bij haar huwelijk moet missen.''

De Graaf (D66): ,,Ik heb veel vertrouwen in prins Willem-Alexander als toekomstig staatshoofd met Máxima naast zich. De prins is een moderne man, Máxima is een internationaal georiënteerde vrouw. Ik denk dat zij samen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de noodzakelijke modernisering van de monarchie. Ik verwacht dat zij meer voelen voor een rol in de samenleving en in het buitenland om Nederland te representeren, dan dat zij voortdurend op de papierberg in politiek-Den Haag willen zitten.''

Rosenmöller (GroenLinks): ,,Het blijft natuurlijk ongemakkelijk dat de koninklijke familie verbonden raakt aan een familie met zo'n verleden. Voor ons moet duidelijk zijn dat voor Máxima's vader ook geen rol is weggelegd bij officiële gelegenheden in de toekomst. Het debat hierover moet echt nog worden gevoerd. Maar dit gezegd zijnde moet ook worden vastgesteld dat de regering heeft voldaan aan de belangrijkste voorwaarden die wij vooraf hebben gesteld.''

Marijnissen (SP): ,,Wij weten nog niet of we wel meedoen aan het parlementaire debat over de Toestemmingswet voor dit huwelijk. Ik heb premier Kok gecomplimenteerd met de manier waarop hij dit voor elkaar heeft gebokst. Hij heeft goed gepresteerd. Maar even zo goed lieert de Nederlandse koninklijke familie zich toch maar mooi aan een dubieuze Argentijnse familie. Laten we maar hopen dat deze verbintenis de katalysator wordt voor een discussie over de erfelijke monarchie.''

Van Middelkoop (fractielid ChristenUnie): ,,Een onrustige periode is voorbij, de vlag kan uit! Dat de heer Zorreguieta bereid is buiten beeld te blijven, is een wijs besluit en tegelijk een persoonlijk offer. Het maakt een goede entree van Máxima in Nederland mogelijk.''

Van der Vlies (SGP): ,,De uitkomst is helder, de klippen zijn omzeild. De SGP heeft een positieve grondhouding. Wij wachten af of in het ontwerp-Toestemmingswet belangwekkende verklaringen worden opgenomen die vandaag zijn gedaan: dat de kinderen uit dit huwelijk in de protestantse traditie zullen worden opgevoed en dat zij Nederlands-hervormd worden gedoopt. Het is goed dat Máxima heeft gezegd dat ze wil onderzoeken hoe verder om te gaan met haar eigen katholieke geloof. Wij willen haar daarvoor tijd gunnen: men moet niet te snel van kerk willen wisselen.''