KRINGLOOPFOSFAAT

Met verbazing heb ik het artikel van Joost van Kasteren (bijlage W&O, 17 maart) gelezen over het hergebruik van fosfaat. Het is hem kennelijk ontgaan dat het terugwinnen van fosfaat vrijwel altijd via het mineraal struviet gaat, een fosfaat met ammonium en magnesium, dat zich makkelijk en vaak spontaan vormt. Ter illustratie, 24 van de 46 bijdragen voor de conferentie over fosfaatrecycling in Noordwijk, waarover in het artikel wordt gesproken, hebben het woord struviet in de titel of als trefwoord. Waarschijnlijk heeft de schrijver zich beperkt tot een interview bij de firma die probeert die verwerking tot Ca-fosfaat te promoten, iets dat door de meeste deskundigen eigenlijk als een achterhaalde techniek wordt beschouwd.

Eveneens ten onrechte stelt Van Kasteren dat het neerslaan als calcium-fosfaat de enige methode is die al werkt. Het struvietproces is in het begin van de jaren negentig door mij ontwikkeld. In Nederland wordt bij de kalvergier-zuiveringsinstallatie te Putten, in beheer bij de Stichting Mestverwerking Gelderland al enige jaren naar volle tevredenheid het fosfaat via deze struvietroute verwijderd. De stichting Mestverwerking heeft plannen om ook in de overige installaties over te schakelen op struviet.

    • Prof.Dr. R.D. Schuiling Utrecht