KPN door schulden in financiële ademnood

Kan KPN op tijd zijn schuldenlast naar beneden brengen? Analist Duncan Warwick-Champion van kredietbeoordelaar Standard & Poor's denkt dat het mogelijk is. ,,Maar er zijn nog wel stappen te nemen. De rating van KPN blijft onder druk staan'', zegt hij. Standard & Poor's ontnam KPN in januari zijn zogeheten A-status en gaf het telecombedrijf de kredietclassificatie BBB. Daardoor moet KPN meer rente betalen over nieuwe leningen.

Verdere verlaging dreigt als KPN er aan het einde van het jaar niet in is geslaagd om de balans te verbeteren. De netto schuld mag in december niet groter zijn dan vijf maal het `Ebitda', het operationele resultaat voor rente en afschrijvingen, zo heeft Standard & Poor's gezegd. KPNs netto schuld bedraagt op dit moment 22 miljard euro (48,5 miljard gulden), bijna 6,5 maal het Ebitda-resultaat dat vorig jaar 3,4 miljard euro was.

Om aan de eis van de kredietbeoordelaars te voldoen, moet KPN óf ijveren voor een snellere groei van het operationele resultaat, óf de schuldenlast naar beneden brengen, óf een combinatie van beiden.

Een beter Ebitda-getal is uitgesloten. KPN verwacht dit jaar een groei van deze winst van 5 procent, terwijl (sommige) analisten rekenden op een groei in 2001 van 18 procent. De lagere groei is vooral het gevolg van de toenemende concurrentie in Nederland. KPN heeft als voormalige staatsbedrijf met zijn vaste net jarenlang een melkkoe in handen gehad, maar de winstmarges worden bedreigd door de opkomst van concurrerende infrastructuren.

Blijft over het verlagen van de schuldenlast. Aan het einde van dit jaar zal KPN een Ebitda-resultaat van 3,57 miljard euro hebben, uitgaande van de verwachte groei van 5 procent. Afgaande op Standard & Poor's mag de schuld van KPN in december ongeveer 17,85 miljard euro bedragen.

KPN moet ergens 4 miljard euro vandaan halen. Met een beursgang van mobiele telefoniedochter KPN Mobile zou KPN uit de zorgen zijn, maar dan moet het beursklimaat wel meezitten. Voorlopig hoeft daarop niet te worden gerekend. Daarom heeft het bedrijf een lijst opgesteld van bezittingen ter waarde van 5 miljard euro die zo snel mogelijk zullen worden verkocht. De vraag is hoe snel dat kan. Kopers liggen in de door schulden belaste telecomsector niet voor het oprapen. KPN denkt binnen een half jaar al voor 1 à 1,5 miljard euro aan bezittingen te hebben verkocht. Het is dan al september.

    • Stéphane Alonso