Iets pijnlijks

Zojuist terug uit Sorento, een lieflijk plaatsje aan de Golf van Napels, waar het EK paren werd gehouden. De open was een prooi voor Jaroslaw Cieslak en Jan Moszynski uit Polen, terwijl de Nederlandse eer werd gered door Jan-Willem Bomhof en Roald Ramer die het brons veroverden bij de senioren. De beste Nederlanders in de open categorie waren de jeugdige Bas Drijver en Simon de Wijs, die prima elfde werden. Over hen zo meer, eerst iets pijnlijks. Op onderstaand spel mocht uw verslaggever proberen 4♠ tot een goed einde te brengen:

Z/NZ

♠ B 10 7

♡ A 10 3

♦ 7 6 4

♣ A B 9 5

♠ 6 4 3

♠ 5

♡ 5 2

♡ H V 8 4

♦ H V 10 9 8 5

♦ A 2

♣ 4 3

♣ V 10 8 7 6 2

♠ A H V 9 8 2

♡ B 9 7 6

♦ B 3

♣ H

Na mijn 1♠ opening had west had een preëmptief bod in ruiten losgelaten, waarna oost over 3♠ van noord 3SA bood. Dat betekende zoveel als 4♦ wil ik nog wel spelen, maar dan is het welletjes want ik zie kansen in het tegenspel. Met uw verslaggever aan het roer in 4♠ (mijn bod over 3SA) kwamen die er inderdaad. West startte ♦H door oost overgenomen met het aas. De volgende ruiten was voor de vrouw van west. Deze switchte nauwkeurig naar harten. Ik voelde de bui al hangen, want ik had gehoopt mij te kunnen verlaten op de dubbele hartensnit. Met een van de honneurs voor het aas immers – 75 procent kans – was ik er al. Zoals het spel lag ging ik down, omdat oost stuk van harten bezat. Een kansloze affaire dus? Op een andere tafel gaf Simon de Wijs een cursus afspel voor gevorderden. Na een overeenkomstig biedverloop verliepen bij hem de eerste drie slagen precies hetzelfde. De Wijs liet in slag drie een kleine harten van tafel bijspelen. Oost aan slag met de vrouw speelde troef na. De Wijs speelde op een na al zijn troeven uit en bereikte dit eindspel:

♠ -

♡ A 10

♦ -

♣ A B 9

♠ -

♠ -

♡ 2

♡ H 8

♦ 10 9

♦ -

♣ 4 3

♣ V 10 8

♠ 9

♡ B 9 7

♦ -

♣ H

Zuid speelde zijn laatste troef uit en gooide op tafel ♡10 af. Oost, de charmante Bulgaarse Dessy Popova, zat gevangen in een originele criss-cross squeeze. In de praktijk zette ze ♡H sec. De leider liet zich hierdoor niet van de wijs brengen en sloeg ♡A, waarna ♣H de entree vormde naar zijn inmiddels hoge hartens. Overigens had oost de dwang kunnen verbreken door in slag drie naar klaveren te switchen. Lastig te vinden, me dunkt.

Over dwangen gesproken. Op zijn beurt gaf de pas twintigjarige Bas Drijver bridgeles aan Dano de Falco, regerend Olympische kampioen en ooit lid van het fameuze Italiaanse Blue Team. Beiden zaten als zuid in 6♠ nadat oost een 3♡ transfer-bod van noord had gedoubleerd:

O/-

♠ H V B 6 5

♡ 9

♦ H 6 4

♣ 8 6 4 3

♠ 10 8 3

♠ 7 4

♡ 7 6 5 4 3

♡ H V B 8

♦ V B 10 7 5

♦ 8 2

♣ -

♣ B 10 9 7 5

♠ A 9 2

♡ A 10 2

♦ A 9 3

♣ A H V 2

West startte met ♡7 voor de boer van oost. Om voor mij mysterieuze redenen dook De Falco deze kaart. Oost speelde maar eens klaveren door en het slem was acuut down. Drijver nam de har- tenuitkomst wel, haalde in drie rondjes de troeven en constateerde na het incasseren van ♣A dat het contract in gevaar was vanwege verliezers in de lage kleuren. Drijver zag een kleine kans: een dwang als de resterende hartenhonneurs op een hand zaten met alle klavers. Daarvoor moest eerst de telling worden bijgesteld (to rectify the count). Dat deed Drijver door een ruitentje af te geven. Hij nam het ruitennaspel en incasseerde ook zijn laatste ruiten. De rest van de troeven deed oost de das om. Hij moest zijn harten- of zijn klaverendekking opgeven. Twaalf slagen.

    • Jan van Cleeff