Einde marktmagie

Ligt het aan de trage krach op de beurzen? De vrije markt verliest haar magie. Vorige week stelde de Tweede Kamer goedkeuring uit voor de privatisering van Schiphol en van de elektriciteitsbedrijven. In het reeds geprivatiseerde Californië valt de stroom steeds uit. In het weekeinde slaagden de Europese regeringsleiders er niet in om het eens te worden over verdere liberalisering van gas en licht. De Franse regering maakte zich zorgen over het effect van privatisering op de prijzen en de kwaliteit voor de klant. Zij wel.

Er hangt verandering in de lucht. ,,De trefwoorden van de jaren negentig – markt, terugtredende overheid, schaalvergroting, efficiency – hebben hun aantrekkingskracht verloren'', schreven twaalf wethouders van het CDA en GroenLinks in een gezamenlijk essay (www.nrc.nl/denhaag). H.D. Tjeenk Willink van de Raad van State klaagde dat ,,mensen die bij de overheid werken meewarig worden aangekeken, als een soort malle eppie''. Hoe lang nog?

    • Maarten Huygen