De week

AMERIKANEN WERKEN langer, slapen korter en hebben minder seks dan vijf jaar geleden. De tol van de hoogconjunctuur. Zou dat anders worden nu de economie er verzwakt? Volgens berichten in de financiële pers deze week werken Amerikanen nog harder, om een goede indruk op hun chef te maken, uit angst in de golf van ontslagen mee kopje onder te gaan.

Japanners werken, recessie of niet, altijd lang – wat niet wil zeggen hard – en halen hun slaaptekort tijdens het lange forenzen in trein of bus wel in. Of hun seksleven daaronder lijdt is onderzocht. Zelden bevredigend. Misschien weerspiegelt hun ongerief zich in de bevolkingsgroei, die er stagneert, anders wel in de snelle vergrijzing.

EUROPA KAMPTmet een ander ongemak. In vergelijking met de VS en Japan doen in Europa te veel mensen niets. De arbeidsparticipatie moet er omhoog, zo is op de jongste Europese top in Stockholm besloten. De staats- en regeringsleiders lieten er geen gras over groeien. In 2005 moet de arbeidsparticipatie van de Europese bevolking tot 67 procent en die van vrouwen tot 57 procent zijn gestegen. Werk aan de winkel voor Nederland, waar de arbeidsparticipatie tot de laagste in Europa behoort, niet op de laatste plaats onder vrouwen.

NEDERLAND TELT AL jaren een absurd, zo niet verontrustend hoog aantal arbeidsongeschikten, wat zich in de lage arbeidsparticipatie weerspiegelt. Een derde van deze bijna één miljoen mensen heeft psychische klachten. Volgens een psychiater die de minister adviseert zijn met een goede behandeling de meesten gauw weer arbeidsgeschikt. Werk aan de winkel voor de minister.

HUISARTSEN EISEN aanzienlijk meer loon, om hun beroep aantrekkelijk te houden. Anders gaan ze in april drie dagen staken. Hun minister vindt hun looneis onrealistisch. Spoorwegpersoneel wil wegens een arbeidsconflict met de NS volgende week staken.

Een meerderheid in de Tweede Kamer eist van Brussel betere compensatie voor vissers die het vangen van kabeljauw moeten staken. Dat verbod wegens overbevissing kan volgens de Kamer wel eerder worden opgeheven. De liefde voor het dier kent sinds het uitbreken van mond- en klauwzeer in Nederland haar weerga niet, vis geniet die liefde niet.

DE KLM HEEFT op haar vluchten vlees van het menu geschrapt. Wegens de gekke koeienziekte en mond- en klauwzeer worden vis en gevogelte geserveerd. Intussen is de uitvoer van Europees vlees vrijwel tot stilstand gekomen. De grootste klap deelde Rusland uit, dat in de afgelopen jaren steeds 40 procent van de uitvoer van Europees rundvlees voor zijn rekening nam. Het Dierenbevrijdingsfront stak een varkensslachterij in Boxtel in brand. Schade: tientallen miljoenen guldens.

MILIEU-ACTIVISTEN dwarsboomden deze week in Duitsland het treintransport van kernafval. In Californië, dat door een elektriciteitscrisis wordt geteisterd, verzetten activisten zich tegen de tariefsverhoging voor stroom met 25 procent. President Bush besloot `Kyoto' op te zeggen, uitvoering van het anti-broeikasprotocol zou de Amerikaanse economie dieper in de problemen brengen.

In Nederland heeft de Tweede Kamer het plenaire debat over de privatisering van stroomnetwerken uitgesteld. VVD en PvdA verschillen nog steeds van mening over aard en tempo. De twee grootste stroombedrijven van Nederland, Essent en Nuon, zeggen van de trage gang van zaken last te hebben en overwegen hun beursgang uit te stellen of desnoods samen te fuseren.

Voor de kust van Egmond aan Zee zullen tientallen windmolens in zee worden gebouwd, waarmee 100.000 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien.

Shell wordt in Duitsland marktleider op de benzinemarkt door de fusie met de op twee na grootste pomphouder, DEA, en stoot daarmee Aral van de troon. Het pensioenfonds van Shell verkoopt zijn beleggingen in onroerend goed en koopt er aandelen en obligaties voor terug. Aandelen?

DE ONRUST OP DE BEURZEN werd deze week vervolgd. De Amerikaanse groei bedroeg in het laatste kwartaal van het vorige jaar één procent. In het eerste kwartaal van dit jaar wordt een stilstand verwacht. Dat wordt – gemiddeld genomen – korter werken, langer slapen en meer seks?

    • Paul Friese