CRIMINEEL GEDRAG

In `Gesloten instituut' in de bijlage W&O van 24 maart, een interview met prof. C. de Ruiter over de forensische psychiatrie, wordt zeer sterk de schijn gewekt dat crimineel gedrag één oorzaak heeft: een defect in het brein. Tegen die opvatting is destijds krachtig geprotesteerd. En met recht, want het is niet alleen een onjuiste, maar ook een gevaarlijke opvatting.

Het menselijk gedrag is meervoudig gedetermineerd, zowel biologische, sociale als omgevingsfactoren spelen een rol. De denkfout die (weer) gemaakt wordt is, dat als deze determinanten kunnen worden onderscheiden, ze ook kunnen worden gescheiden; dan zou de oorzaak van gedrag aan één oorzaak kunnen worden toegeschreven. Het is een onjuiste en gevaarlijke gedachte, want daarmee blijft het risico van (herhaald) crimineel gedrag onnodig hoog.

    • A. van Doesburg Student Psychologie Arnhem