APEN IN ARKANSAS

Een commissie van het Huis van Afgevaardigden van de Amerikaanse staat Arkansas wil Darwins evolutietheorie schrappen uit lesmateriaal dat gebruikt wordt in scholen, museumbibliotheken en dierentuinen. Een wetsvoorstel is inmiddels ter goedkeuring voorgelegd aan het volledige parlement. Dit ondanks luide protesten van de Amerikaanse Vereniging van Burgerrechten, die zegt dat hier de grondwettelijke scheiding van staat en godsdienst wordt geschonden. Twintig jaar geleden draaide een federale rechtbank een vergelijkbare wet in Arkansas juist om die reden terug.

Behalve de evolutietheorie gaan, mocht de commissie van het Huis uit Arkansas haar zin krijgen, ook verwante onderwerpen als fossielen, het dateren aan de hand van de koolstof-14 methode en geologische tijdschalen in de ban. Voorzover ze in de boeken die nu in omloop zijn voorkomen, moeten onderwijzers de kinderen bij de betreffende passages in de kantlijn laten noteren dat het om `ondeugdelijk bewijs' gaat, of om `theorie'.

``We zijn gekozen om te garanderen dat belastinggeld deugdelijk wordt besteed en de waarheid dient'', zei de Republikein Jim Holt, voorstander van het voorstel. ``Gelooft u dan werkelijk dat u van een aap afstamt?'' was het antwoord van zijn collega Denny Altes op het verwijt dat er hier religieuze motieven in het spel waren. ``Als we kinderen leren dat ze van apen afstammen, gaan ze zich dan niet als apen gedragen?''

Het wetsvoorstel in Arkansas komt kort nadat het besluit uit 1999 van Kansas om de evolutietheorie uit het curriculum te schrappen door de nieuw gekozen onderwijscommissie in die staat is teruggedraaid. Politieke waarnemers vragen zich overigens af of de wet, indien het Huis hem aanneemt, wel door de minder conservatieve Senaat van Arkansas zal komen. In 1968 oordeelde het Amerikaanse Hooggerechtshof dat wetten die het onderwijs van de evolutietheorie op staatsscholen verbieden, ongrondwettig zijn.

    • Dirk van Delft