`Verschil tussen scholen te groot'

Een op de twintig scholen presteert ondermaats. En dat is structureel.Inspecteur Meijerink pleit ervoor deskundige leraren tijdelijk uit te lenen aan deze zwakke scholen.

In het komende Onderwijsverslag, dat de Inspectie van het Onderwijs jaarlijks uitgeeft, zal het weer zwart op wit vaststellen: het verschil tussen goed presterende en zwakkere scholen is groot. Te groot, vindt hoofdinspecteur voortgezet onderwijs H. Meijerink. ,,Goede scholen slagen er steeds beter in zich goed te profileren. De zwakkere scholen blijven echter opmerkelijk ver achter.''

Scholen komen in een vicieuze cirkel terecht, merkt de inspectie. Een school in een achterstandswijk krijgt achterstandsleerlingen, die veel aandacht nodig hebben. Waardoor er meer leraren nodig zijn, die door toenemende tekorten eerder overspannen raken. ,,Alles trekt elkaar aan'', zegt Meijerink. ,,En wat dan? Moeten we dan de markt zijn werk maar laten doen?''

Meijerink pleit voor extra noodhulp aan structureel achterblijvende scholen. ,,Zwakke scholen kunnen zich moeilijk uit het moeras trekken. Zonder hulp van buitenaf lukt het ze vaak gewoon niet.''

Extra hulp voor noodlijdende scholen. Waar denkt u dan aan?

Minister Hermans is voor een beloning aan goed presterende scholen. In die lijn wil ik ervoor pleiten scholen die het moeilijk hebben extra te ondersteunen. Er moet een voorziening komen van de overheid of van gezamenlijke schoolbesturen om deze scholen te helpen. Bijvoorbeeld door het tijdelijk uitlenen van onderwijzers of schoolleiders, een soort pool van deskundig personeel. Als een school met dezelfde mensen in dezelfde omgeving verder moet, verandert er vaak niets. Maar hier moet geld voor komen, anders komt het niet van de grond.''

Hoeveel scholen zouden hiervoor in aanmerking komen?

Zo'n vijf procent van alle scholen presteert structureel ondermaats. Dit zijn enkele honderden basisscholen en enkele tientallen scholen voor voortgezet onderwijs. Toch moeten niet al deze scholen deze extra hulp krijgen, zwak presterende `zwarte' scholen krijgen nu al extra geld en middelen. We moeten per school beoordelen of hun plannen ter verbetering levensvatbaar zijn.''

De inspectie biedt de school na een bezoek nu een `verbetertraject' aan. Is dat middel niet voldoende?

Vaak lukt het scholen uit een vicieuze cirkel te komen. Je ziet alleen ook regelmatig dat de wil er wel is om problemen op te lossen, maar dat scholen er zelf onvoldoende uitkomen. Ze gaan met goede moed aan de slag, alleen komen ze er door personeelstekort en beperkte middelen niet uit.''

Waarom zou een school personeel uitlenen?

,,Het kan heel uitdagend zijn voor een leraar om zich eens in te zetten voor een school in moeilijkheden. Daarbuiten vind ik dat zowel de overheid als de scholen een maatschappelijke opdracht hebben om zich in te zetten voor zo goed mogelijk onderwijs.

Kinderen zijn er niet mee geholpen als een school waar ondermaats onderwijs wordt gegeven, dichtgaat. Dat moeten we hoe dan ook voorkomen.

    • Guus Valk