Schröder geeft fusiecarrousel vaart

De Duitse belastinghervorming en de vernieuwing die het pensioenstelsel betaalbaar moet houden, bieden banken en particuliere verzekeraars volop nieuwe kansen. Ze stimuleren fusies en overnemingen.

In de Duitse financiële wereld draait de fusiecarrousel weer op volle toeren. Ditmaal heeft de rood-groene regering van bondskanselier Gerhard Schröder (SPD) een handje geholpen. Want de belastinghervorming van minister Eichel (Financiën) en de voorzichtige pensioenhervorming van Riester (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) hebben verzekeraar Allianz aangespoord tot de op handen zijnde overname van Dresdner Bank.

Gisteren liet de grootste Duitse verzekeraar in München weten, dat dit weekeinde de laatste details van het akkoord rond moeten zijn. De kans dat de financiële strategen van Allianz en Dresdner opnieuw een blauwtje lopen wordt klein geacht. Nadat eerst Deutsche Bank en toen Commerzbank het niet met Dresdner Bank – de nummer drie – over samenwerking eens konden worden, kan grootaandeelhouder Allianz zich niet nog een blunder permitteren. Topman Henning Schulte-Noelle is de afgelopen maanden op kousevoeten te werk gegaan.

Liefst 23 miljard euro zou Allianz willen betalen voor Dresdner, die voor de verzekeraar de nieuwe lucratieve pensioenmarkt moet openen. De hervorming, waarbij de staat minder en de burger meer aan zijn pensioen moet betalen, dwingt de Duitsers immers zichzelf extra bij te verzekeren. Schulte-Noelle ziet door de introductie van een gedeeltelijk kapitaaldekkingsstelsel, zoals Nederland dat ook kent, een miljardenhandel ontstaan. Tenslotte hoort vermogensbeheer, naast verzekeringen, al jaren tot het werkterrein van Allianz.Via de toonbank van de bank verzekeringen verkopen, is voor Allianz een succes.

Stemmen de toezichthouders van Allianz en Dresdner Bank met de operatie in, dan ontstaat in Duitsland een machtig financieel conglomeraat en internationaal een van de grootste vermogensbeheerders met een kapitaal van meer dan 1.000 miljard euro en ruim 150.000 medewerkers. Deze overname belooft nu eens niet gepaard te gaan met de gebruikelijke ontslaggolf, heeft München laten weten.

Tegelijkertijd markeert de overname het begin van de ontvlechting van de zogenaamde Deutschland AG. Banken en verzekeraars hebben talrijke belangen in elkaar en in grote bedrijven. Na de Tweede Wereldoorlog is derhalve een nauwe verwevenheid tussen de financiële elite en het bedrijfsleven ontstaan, die menig bankier de laatste jaren in moeilijkheden heeft gebracht. Bankiers opereren niet alleen als geldschieter, ook als toezichthouder en manager. Verschillende fusies, zoals die van het staalconcern Thyssen/Krupp, hebben ongewenste belangenverstrengelingen pijnlijk blootgelegd.

Met het besluit de verkoop van deelnemingen niet meer te belasten heeft minister Eichel het startschot gegeven voor de noodzakelijke ontvlechting van de Deutschland AG. Allianz is een spin in het Duitse financiële web. In de belangrijkste banken, verzekeraars en bedrijven heeft de verzekeraar zijn tentakels uitgeslagen. Daarvan wil de verzekeraar zich nu bevrijden en de goede brokken overhouden voordat een buitenlandse overvaller ermee aan de haal gaat.

Met de aanstaande manoeuvre belooft de financiële wereld in München en Frankfurt danig te worden opgeschud. Leiden de onderhandelingen er ook nog toe dat de grote herverzekeraar Münchener Rück zijn belang in Dresdner aan Allianz van de hand doet en Allianz in ruil zijn belang in de Beierse HypoVereinsbank afgeeft, ontstaat een nieuw machtig financieel huis.

De vorming van twee sterke zogenaamde Allfinanz-concerns is niet alleen goed voor Beieren, maar ook voor heel Duitsland. De aanwezigheid van nieuwe sterke financiële spelers in München als tegengewicht van de dominerende Deutsche Bank kan de concurrentie alleen maar goed doen. De klant heeft baat bij vergroting van de efficiency en bij betere dienstverlening. Vergeleken met het buitenland zijn de prijzen bij de particuliere en publieke banken in Duitsland te hoog en is de service te gering.

Het op handen zijnde akkoord zal volgens financiële experts ook het Europese bankenlandschap ingrijpend veranderen. De `verliezers' hebben immers heb nakijken. De Commerzbank toonde zich weinig verheugd over de overname. Voor Commerzbank zit er weinig anders op met hulp van haar Italiaanse verzekeringspartner Generali op eigen kracht vooruit te komen. Rolf Breuer, topman van Deutsche Bank, is optimistischer. Na de mislukte poging met Allianz samen tot versterking van Deutsche Bank 24 voor particuliere klanten te komen, heeft Breuer zijn oog op Frankrijk laten vallen. Deutsche is met de grootste Franse verzekeraar Axa in een nek-aan-nek-race gewikkeld. ,,Axa is een uiterst belangrijke gesprekspartner'', bekende Breuer bij de presentatie van de cijfers. De ijver van Allianz spoort Breuer in ieder geval tot haast aan.

    • Michèle de Waard