Rijksrecherche op `Limburg' gezet

De rijksrecherche stelt een onderzoek in naar corruptie en fraude bij bodemsaneringsprojecten in Limburg. Uit onderzoeken in opdracht van de provincie Limburg was gebleken dat bij aanbestedingen in strijd met de regels is gehandeld. Ingenieursbureau Iwaco zou stelselmatig bevoordeeld zijn door twee provincieambtenaren. Een van hen is ook betrokken in een nieuwe affaire rond de sanering van het terrein van de voormalige mijn Emma in Heerlen. Daar zou, met instemming van de ambtenaar, slecht gesaneerd zijn. Daardoor staat nu een nieuwbouwwijk op giftige grond.