PCM wil in opleidingen investeren

Uitgever PCM oriënteert zich op de overname van een aantal opleidingsinstituten. `Opleidingen' moet de derde pijler worden van het concern, naast kranten en boeken.

,,De markt voor opleidingen is heel groot en versnipperd over veel bedrijven'', zegt bestuursvoorzitter C. Smaling van PCM Uitgevers in een toelichting op de gisteren gepubliceerde jaarcijfers. ,,We zijn net begonnen en kijken rustig rond. Maar het moet op termijn een substantiële omvang krijgen. Daar is geld voor beschikbaar.''

PCM Uitgevers is de grootste uitgever van kranten (de Volkskrant, Trouw, NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad, Het Parool, Rotterdams Dagblad) en algemene boeken (Meulenhoff, Spectrum, Prometheus) in Nederland, maar de oplages van kranten zijn afgelopen jaar gedaald en het aantal verkochte boeken bleef nagenoeg gelijk. PCM wil, zo verklaart Smaling verder de interesse voor de opleidingsinstituten, minder afhankelijk worden van de inkomsten van advertenties, die fluctueren met de conjunctuur.

De uitgever heeft afgelopen jaar al het opleidingsinstituut IBO Slot Zeist overgenomen en er zijn volgens Smaling een paar ,,kleinere overnames'' in de maak. ,,Grotere stappen kan ook, als dat nodig is.'' Opleidingen is een sector waar concurrenten als Reed Elsevier en Wolters Kluwer juist afscheid van nemen of hebben genomen.

PCM zou ook zijn educatieve uitgeverij, die in Nederland een marktaandeel heeft van ongeveer 20 procent, willen versterken. ,,Maar er is niets te krijgen tegen acceptabele prijzen.'' Daarmee impliceert Smaling dat PCM niet meebiedt op de uitgeverij Malmberg, die te koop is gezet door VNU en naar schatting minimaal een half miljard gulden moet opbrengen. Belangrijkste kandidaatkopers voor Malmberg lijken het Brits-Nederlandse Reed Elsevier en het Nederlandse Veen / Bosch & Keuning dat wordt gesteund door investeerder CVC.

PCM heeft afgelopen jaar een fors lagere winst behaald door investeringen in internet, krantenmagazines en een voorziening van 18 miljoen gulden voor een lopende reorganisatie. De nettowinst daalde van 75 naar 56 miljoen gulden bij een 7 procent hogere omzet van 1,66 miljard gulden. Om kosten te besparen schrapt PCM minimaal 3 procent van de banen bij de krantendivisie. Bij de dagbladen stegen de advertentie-inkomsten met 10 procent en de inkomsten uit abonnementen en losse verkoop met 3,5 procent, dankzij een prijsverhoging die de oplagedaling compenseerde. Bij de divisie boeken was de omzetstijging van 5 procent geheel te danken aan de overname van Spectrum. De winstmarge van het concern daalde van 12,8 procent in 1998 tot 11,9 procent in 1999 en 11,0 procent afgelopen jaar.