Onenigheid over aanpak van klimaat

De Amerikaanse president George W. Bush en de Duitse bondskanselier Gerhard Schröder hadden tijdens een overigens ,,constructieve'' bespreking gisteren in het Witte Huis een ,,openhartig'' verschil van mening over het klimaatverdrag van Kyoto.

Dat verklaarde Schröder tijdens een persontmoeting met de twee regeringsleiders in het oval office na afloop. ,,We stemden op bijna alle onderwerpen overeen behalve over één onderwerp en dat is voor u geen verrassing – het Kyoto protocol.'' De Duitse bondskanselier was gisteren naar Washington afgereisd nadat Bush woensdag bekend had gemaakt dat de afspraken neergelegd in het protocol van Kyoto in 1997 om te komen tot een reductie van de uitstoot van broeikasgassen om de opwarming van het klimaat tegen te gaan, niet in het belang waren van Amerika en dus niet zouden worden uitgevoerd.

Bush verdedigde zijn verwerping van het verdrag door te zeggen dat het voor hem belangrijker is dat de Amerikaanse economie op het juiste spoor blijft. Maar hij zegde toe met Duitsland en andere Europese geallieerden te blijven werken ,,aan het vinden van nieuwe manieren om te denken'' over broeikasgassen.

,,Onze economie heeft een vertraging gehad in ons land'', aldus Bush. ,,We hebben ook te maken met een energiecrisis. En de gedachte om beperking op te leggen aan de uitstoot van kooldioxide klopt economisch niet met wat er in Amerika aan de hand is.''

Schröder had Bush gevraagd de overeenkomst na te komen, die volgens hem een integraal onderdeel is van de relaties met Washington. De VS zijn de grootste producent van kooldioxide, dat volgens veel wetenschappers het belangrijkse bestanddeel is van broeikasgas. De gassen worden uitgestoten door kolencentrales, auto's en fabrieken.

In Kyoto kwamen de geïndustrialiseerde landen overeen de CO2-uitstoot in 2012 terug te hebben gebracht tot gemiddeld 5.2 procent onder de niveau's in 1990.

Schröder zei dat er een beroep zou worden gedaan op de regering Bush om een ,,besluit te nemen'' over het protocol op een internationale klimaatconferentie komende zomer in Bonn. Hij suggereerde dat de VS zich zou kunnen terugtrekken uit het verdrag zonder het verwerpen. Zijn ontmoeting met Bush had plaats in een ,,zeer, zeer vriendelijke atmosfeer''.

Een medewerker van het State Departement zei dat de VS niet de bedoeling hebben het verdrag te verwerpen.