MKZ kost Interpolis mogelijk 50 mln

In het ergste geval kost de crisis met mond- en klauwzeer de verzekeraar Interpolis dit jaar 50 miljoen gulden. Met 60.000 boeren als klant is Interpolis, onderdeel van Rabobank Groep, dè verzekeraar in de agrarische sector.

Ongeveer 2.200 boeren hebben een speciale verzekering afgesloten tegen mond- en klauwzeer (MKZ). Deze verzekerde boeren kunnen naast een overheidsbijdrage bij ruiming aanspraak maken op 15 procent van de waarde van hun veestapel, als dekking voor de gevolgschade. ,,We hebben inmiddels drie claims binnen'', zei Interpolis-topman P. van Schindel gisteren bij de presentatie van de jaarcijfers. Hij zei dat de overheid bij een dergelijke ramp, of bijvoorbeeld bij een overstroming, altijd het leeuwendeel van de schade voor zijn rekening zal moeten nemen. ,,Rampen die miljarden kosten zijn niet te verzekeren.''

Interpolis heeft de netto winst in 2000 met 39 procent zien stijgen tot 346 miljoen gulden. Alleen bij de autoverzekeringen werd verlies geleden, zeven miljoen gulden. Behoudens extreme calamiteiten, zoals hevige stormen of rampen in bijvoorbeeld de agrarische sector, verwacht Interpolis voor 2001 een vergelijkbaar resultaat te boeken.

Het resultaat voor belasting van Interpolis bedroeg in 2000 454 miljoen gulden, tegen 361 gulden in 1999. Vooral met de levensverzekeringen en de verkoop van koopsompolissen deed Interpolis het goed.

De verzekeraar maakte bekend dat de voorgenomen fusie met Relan definitief doorgaat.