Middel Organon weg na vijf doden

Farmaciebedrijf Organon, onderdeel van Akzo Nobel, haalt het spierverslappingsmiddel Raplon van de Amerikaanse markt. Aanleiding is het overlijden van vijf patiënten die onder meer Raplon hadden gebruikt. Raplon wordt in Nederland niet gebruikt en werd pas anderhalf jaar verkocht in Amerika.

Het middel wordt via injectie toegediend als spierverslapper bij narcose. Volgens de Amerikaanse voedingsautoriteit Food and Drug Administration (FDA) is gebleken dat ademhalingsproblemen kunnen optreden die blijvend letsel of overlijden kunnen veroorzaken. Van zulke problemen zijn negentig gevallen gerapporteerd.

Volgens Organon is het oorzakelijk verband tussen het gebruik van Raplon en de opgetreden problemen niet aangetoond. ,,Maar de veiligheid van de patiënt staat voor ons voorop'', aldus een woordvoerder. Organon is van plan om de bijsluiter van het product voor de Amerikaanse markt aan te scherpen om het gebruik van Raplon bij risicogroepen onder patiënten te beperken. Daarover is overleg gaande met de FDA. Dat kan ertoe leiden dat Raplon toch weer op de markt komt.

De FDA liet Raplon in augustus 1999 toe tot de Amerikaanse markt. In andere landen is het nog niet verkrijgbaar. Volgens de verantwoordelijke FDA-functionaris, John Jenkins, hadden tests uitgewezen dat bij 3,2 procent van de patiënten ademhalingsproblemen optraden tegen 2,1 procent bij een vergelijkbaar middel. ,,Dat was niet voldoende om verontrustend te zijn. Maar de aantallen die na de toelating werden gemeld, duiden erop dat het risico groter is.''

Organon heeft volgens een woordvoerder geen vrees voor schadeclaims van patiënten. ,,Op de bijsluiter was vermeld dat ademhalingsproblemen kunnen optreden.'' Die problemen zijn alleen ernstiger gebleken dan het bedrijf verwachtte, zegt de woordvoerder.

Voor wat betreft de omzet is Raplon voor Organon van weinig belang. Vorig jaar verkocht het bedrijf voor ongeveer 18 miljoen gulden van het middel, minder dan 4 procent van de totale omzet van het bedrijf met spierverslappers.