Jorritsma wil meer windenergie

Minister Jorritsma (Economische Zaken) wil binnen vijf jaar het vermogen aan windenergie in Nederland opschroeven. Zij staat op het punt hierover een akkoord te bereiken met de provincies en enkele andere ministeries, waaronder de ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Jorritsma wil het percentage energie dat door wind wordt opgewekt binnen tien jaar vermeerderen van 0,35 naar 5 procent. In 2020 moet zelfs een percentage van 10 zijn gerealiseerd. In twintig jaar tijd wil zij in Nederland 3000 megawatt aan windenergie opgewekt zien worden.