CAO-akkoord personeel KPN

De ongeveer 34.000 personeelsleden van KPN krijgen een persoonlijk opleidingsbudget van 1.150 euro (2.534 gulden) per jaar. Met dit geld kunnen zij een studie betalen. Dit hebben bonden en KPN gisteren afgesproken in een nieuwe CAO voor KPN. De werknemers krijgen verder een loonsverhoging van 4 procent. Daarnaast hebben bonden en werkgever afspraken gemaakt over ouderschapsverlof, premiesparen en een betere woon-werkvergoeding.