Boegbeeld moet aftreden - schuldig of niet

Burgemeester IJsselmuiden en wethouder Visscher van Volendam legden gisteravond aan de raad uit waarom ze zijn afgetreden. Daarna kwam er ruzie over de schuldvraag.

De verklaring van burgemeester IJsselmuiden (CDA), gisteravond aan het begin van de raadsvergadering, over het rapport over de brand in café 't Hemeltje in Volendam, is kort en zakelijk. Hij treedt af, zegt hij, omdat is gebleken dat er fouten zijn gemaakt waarvoor het gemeentebestuur verantwoordelijk is. ,,En de burgemeester is het boegbeeld.'' Vragen over zijn eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid zal hij beantwoorden in de raadsvergadering van 12 april, als het rapport van oud-lid van de Raad van State J.M. Polak en griffier van de Provinciale Staten van Noord-Holland C. Versteden behandeld wordt. Na die vergadering zal hij zijn ambtsketen afleggen.

De verklaring van wethouder Visscher (CDA) begint ook zakelijk, maar wordt al snel emotioneel. Persoonlijk voelt hij zich niet schuldig aan de ramp, waarbij dertien, vooral jonge mensen omkwamen, zegt hij. ,,De werkelijke oorzaak was de niet brandvrij gemaakte kerstversiering.'' Visscher wil, anders dan afgesproken, toch vast wat zeggen over het rapport van Polak en Versteden. Hij begrijpt niet dat die ,,niet consequent aangeven'' wie binnen het college van B en W verantwoordelijk was voor de brandpreventie. Polak en Versteden ,,achten het mogelijk'' dat die verantwoordelijkheid onder Volkshuisvesting viel, de portefeuille van Visscher. ,,Dat is pertinent onjuist'', zegt Visscher. Hij hoopt dat de commissie-Alders, die in opdracht van Binnenlandse Zaken de ramp onderzoekt, ,,dit beeld zal rechtzetten''.

De woordvoerders van CDA, VVD en PvdA spreken daarna van respect voor het besluit van IJsselmuiden en Visscher, al vinden ze het jammer om ,,zulke capabele bestuurders'' te zien vertrekken. Woordvoerder Schilder van Volendam '80 is woedend. Het hele college had moeten aftreden, vindt hij. Meteen na de ramp. En niet omdat er nu een rapport ligt. Dat rapport, zegt Schilder, ,,rammelt aan alle kanten''. Het is geschreven door ,,vriendjes'' van het college, met de bedoeling ,,de twee meest verantwoordelijke bestuurders de gelegenheid te geven de plaat te poetsen''.

Het gemeentebestuur heeft schuld aan de ramp, zegt Schilder. Het had vorig jaar café 't Hemeltje moeten sluiten. Hij vindt het schandalig dat Polak en Versteden suggeren dat Volendam '80 de schuld heeft. ,,Brandpreventie heeft nooit tot de portefeuille van onze wethouder behoord.''

Daarop wordt de woordvoerder van GroenLinks woedend. ,,Ik wijs Volendam '80 aan als verantwoordelijk voor een bestuurscultuur die tot de ramp kon leiden'', zegt hij. Hij vindt dat de hele fractie van Volendam '80 uit de raad moet weggaan.

Na de vergadering legt IJsselmuiden uit waarom hij vindt dat hij niet meer onafhankelijk kan functioneren. ,,Stel, de vereniging van slachtoffers in Volendam vraagt het gemeentebestuur om geld en ik zeg nee. Dan zegt de vereniging: als u het café had gesloten, dan was de ramp niet gebeurd.''

    • Jannetje Koelewijn