Poetin zet `zijn' mensen aan top machtsministeries

President Poetin heeft gisteren een grondige personeelswisseling doorgevoerd in zijn `machtsministeries' - die van Defensie en Binnenlandse Zaken. Ministers die hij erfde van zijn voorganger Boris Jeltsin ruimen het veld voor eigen vertrouwelingen.

Sergej Ivanov, evenals Poetin een voormalig spion uit St.Petersburg, wordt minister van Defensie. Hij leidde de presidentiële Veiligheidsraad en stelde een plan op voor hervorming van het leger, dat inkrimpt van 1,2 miljoen tot 835.000 man. ,,Het lijkt me redelijk dat hij dat dan maar zelf uitvoert'', zei Poetin gisteren. Voor de financiële kant van de zaak krijgt Ivanov onderminister Ljoebov Koedelina naast zich, de eerste vrouw in dit mannenbolwerk. ,,Dit is geen public relations, ze is onze beste expert'', verklaarde Ivanov. Koedelina coördineerde op Financiën de betaling van de machtsministeries.

Poetin beklemtoonde dat met Ivanov en Koedelina het Russische leger voor het eerst onder burgers staat. ,,Dat is een stap richting demilitarisering van het openbare leven.'' Overigens was Ivanov tot eind vorig jaar wel generaal van veiligheidsdienst FSB. Hij trad daarna met een reeks interviews uit de schaduw en profileerde zich vervolgens met harde kritiek op de Amerikaanse plannen voor een raketschild. Met zijn directe lijn naar de president wordt hij geacht sabotage van de generaals tegen de legerhervorming te overwinnen.

Over het vertrek van Igor Sergejev, Jeltsins trouwe minister van Defensie, wordt al langer gespeculeerd. Sergejev sluisde als voormalig hoofd van de strategische raketmacht zoveel mogelijk geld naar Ruslands kernarsenaal. Vorig jaar maakte hij openlijk ruzie met stafchef Anatoli Kvasjnin, die wil investeren in het conventionele leger. Dat is ook de koers van Poetin.

Boris Grizlov, de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, is de grootste verrassing. Grizlov leidt in het parlement de fractie van 'Eenheid', de partij van de president. Hij leek onlangs lelijk te blunderen toen hij eerst aankondigde vóór en vervolgens toch maar tegen een communistische motie van wantrouwen tegen de regering te stemmen. Poetin sprak van een ,,puur politieke benoeming''.

Grizlov volgt Vladimir Roesjailo op, die de Veiligheidsraad gaat leiden. Roesjailo zette in 1993 een trend met zijn speciale politie-eenheid tegen de georganiseerde misdaad. Die baarde opzien door in leren jacks en skimaskers kantoren binnen te stormen. Hij wordt beschouwd als man van de `Familie', de oude groep bestuurders rond Jeltsin. De Veiligheidsraad lijkt nu een parkeerplaats voor Jeltsin-getrouwen, terwijl de voormalige presidentiële adviseurs uit de Veiligheidsraad uitzwermen over de departementen.

Jevgeni Adamov, de minister van Atoomenergie, vertrekt met stille trom. Hij is verantwoordelijk voor een controversieel plan om 20.000 ton kernafval te importeren. Dat is niet de reden voor Adamovs val: uit een recent onderzoek van de Rekenkamer van de Doema blijkt dat de minister door en door corrupt is.

    • Coen van Zwol