Oplichter Japan met politieke banden

Achter kogelvrij glas en zonder een tip op te lichten van de sluier die hangt over zijn relaties met machtige regeringspolitici, is vandaag in Japan oplichter Ho Yong-jong veroordeeld. Ho beschikte over goede relaties met leden van de regerende LDP, die hij gebruikte om vertrouwen te wekken bij zakenlieden wier bedrijven werden uitgekleed.

In een tweede proces dat tegen Ho loopt, heeft een getuige verklaard geld te hebben overhandigd aan Shizuka Kamei, de voorzitter van de commissie van beleidszaken binnen de LDP die een groot stempel drukt op het beleid van de huidige LDP-regering. Kamei ontkent niet dat hij Ho kent, wel dat hij geld heeft aangenomen. Tot de kennissenkring van Ho behoorden verder wijlen premier Noboru Takeshita en voormalig minister van Bouwzaken Eiichi Nakao. Nakao is inmiddels gearresteerd wegens het aannemen van steekpenningen in een zaak waar Ho ook bij betrokken was. Ho is zodoende betiteld als `de pijp tussen onder- en bovenwereld', de spil tussen de regerende LDP en de georganiseerde misdaad, de yakuza.

De uitspraak van vandaag gold het oplichten van handelshuis Itoman dat tien jaar geleden failliet ging. Volgens de rechter heeft Ho het bedrijf 700 miljoen gulden lichter gemaakt; er zijn schattingen dat het tienvoudige is verdwenen. Vermoed wordt dat een deel in de politiek is terechtgekomen. Ho kreeg 7,5 jaar celstraf en een boete van tien miljoen gulden.