Klaic weg bij het Theater Instituut

Dragan Klaic, directeur van het Theater Instituut Nederland, heeft zijn ontslag ingediend. Hij is het er niet mee eens dat de internationale activiteiten en de dienstverlening aan het theatervak worden ingeruild om tentoonstellingen in eigen huis te kunnen blijven organiseren.

Klaic was van plan voor het omgekeerde te kiezen, waardoor de museumfunctie zou verdwijnen. Onder druk van staatssecretaris Van der Ploeg (OCenW) is nu besloten het museum open te houden en te bezuinigen op andere taken.

,,In de gegeven omstandigheden is het de beste oplossing dat ik wegga,'' zegt Klaic. ,,Mijn affiniteiten en mijn interesse liggen bij de internationale contacten en de platformfunctie voor het vak. Daarvoor ben ik negen jaar geleden uit Belgrado gehaald. En als daarvan te weinig overblijft, kan ik beter iets anders gaan doen.''

De bezuinigingen zijn noodzakelijk omdat Van der Ploeg, op advies van de Raad voor Cultuur, de jaarlijkse subsidie van 6,8 miljoen gulden heeft teruggeschroefd naar ruim 5 miljoen. Het instituut moet twintig medewerkers ontslaan. Daarnaast kondigde Klaic in januari aan dat er geen geld meer was voor tentoonstellingen. Zijn raad van toezicht onderschreef dit beleidsplan, maar een groot deel van het personeel kwam in opstand. Zonder museum zou het instituut zijn gezicht verliezen, aldus hun standpunt. Van der Ploeg bleek het daarmee eens te zijn. Hij droeg Klaic op ervoor te zorgen ,,dat het museum open blijft''. Desnoods was hij bereid andere activiteiten uit het takenpakket te schrappen.

Klaic waarschuwde al eerder dat een museum zonder dagelijks contact met het vak weg dreigt te kwijnen. In het nieuwe beleidsplan is daarvan wel iets bewaard gebleven, maar meer dan een `informatie-provider' zal het instituut volgens hem niet meer zijn. Voor elk project zal voortaan aanvullende subsidie moeten worden aangevraagd, vreest hij. ,,Dat betekent dat we geen actieve rol meer kunnen spelen en geen eigen prioriteiten kunnen vaststellen. Alles moet dan apart worden beoordeeld door ambtenaren.''

In de nieuwe opzet, met de nadruk op collectiebeheer en exposities, voelt Klaic zich naar zijn zeggen niet thuis. Wel blijft hij nog tot 1 september in functie, om mee te werken aan de reorganisatie. In afwachting van een nieuwe directeur haalt het TIN bovendien een interim-manager van Bureau Berenschot in huis. Klaic weet nog niet wat hij daarna gaat doen.

    • Henk van Gelder