Kamer ontevreden over compensatie kabeljauwverbod

De Tweede Kamer is ontevreden over de resultaten die staatssecretaris Faber (Visserij) in Brussel heeft geboekt ter compensatie van de schade als gevolg van het vangstverbod van kabeljauw. Een overgrote meerderheid van de Kamer stemde eind februari in met een motie die van de bewindsvrouw vraagt een inventarisatie van de schade voor vissers te maken en daarvoor in Brussel vergoeding te vragen in welke vorm dan ook. Tijdens een debat vanochtend bleek dat de staatssecretaris inmiddels `vele vormen van overleg' heeft aangekondigd, maar voor het overige met lege handen staat.

Een Nederlandse poging om het verbod op de vangst van kabeljauw op een deel van de Noordzee eerder te beëindigen dan 1 mei bleek gisteren op niets uitgelopen. Faber heeft bij Europees commissaris Fischler nul op het rekest gekregen. Dat acht de Kamer een grote tegenvaller met het oog op het akkoord dat zij vorige maand bereikte met de visserijorganisaties. Directe aanleiding vormden toen blokkadeacties in IJmuiden, Rotterdam en Delfzijl.

Faber zegde toe in Brussel een verkorting van de periode en een verkleining van het gesloten gebied te zullen bepleiten. Voorts zou ze versneld extra geld uittrekken voor experimenten met duurzame visserij en beloofde ze de vissers dat de vorig jaar toegezegde vergoeding voor de gestegen dieselprijzen - 12 miljoen gulden - snel zou worden uitgekeerd.

Fischler is niet gevoelig gebleken voor Fabers' recente brief waarin zij een pleidooi houdt voor versoepeling. Hij zegt vast te houden aan de afspraak het zuidelijk deel van de Noordzee tot 1 mei `gesloten' te houden.

De Europees commissaris heeft juist een zogeheten Groenboek gepresenteerd waarin staat dat de Europese vissersvloot mogelijk met 40 procent moet worden verkleind. Er moet verder serieus werk worden gemaakt van naleving van de regels door een geharmoniseerd controlemechanisme en sancties die in elke lidstaat hetzelfde zijn. Daar tegenover staat dat reders meer zekerheid krijgen bij het opstellen van bedrijfsplannen doordat totale toegestande vangsthoeveelheden per vissoort en daaruit afgeleide quota voor een reeks van jaren worden vastgesteld door Brussel. Tot dusverre gebeurt dat steeds vlak voor de jaarwisseling, waardoor bedrijven hun activiteiten nauwelijks kunnen plannen. De nieuwe plannen moeten in 2003 van kracht worden.