Joods geld voor Palestijnse films

`Krijgt u ook een `Joods Tegoed'? Investeer in Palestijns Filmfonds `SchadenFreude'.' Aldus een kleine advertentie op de voorpagina van de Volkskrant van gisteren. Initiatiefnemer van het Palestijns Filmfonds is Rogier Proper (58), scenarioschrijver en - producent. Proper, die drie jaar geleden zijn `soapfabriek' Doctor Proctor Scripts verkocht aan Endemol, is als coproducent betrokken bij een Palestijnse speelfilm en merkte dat Palestijnse filmmakers veel moeite hebben hun films te financieren. En, zo meldt de website www.schadenfreude.nl: ,,Toevalligerwijs doet het feit zich voor dat dit jaar de zogeheten Joodse Tegoeden vrijkomen. Eén en één is twee, dacht Rogier Proper.''

Net als veel andere joodse Nederlanders ontvangt Proper dit jaar circa 7000 Euro van de Nederlandse regering, uit te keren via het Bureau Maror-gelden. Met dat geld wil Proper de Palestijnse speelfilm (de nationale productie telt zestien titels sinds 1947) stimuleren. Particulieren kunnen met participaties van 5.000 Euro investeren in drie Palestijnse speelfilms. In juni verschijnt het prospectus met gedetailleerde informatie.

De drie films worden geregisseerd door de in Nederland wonende Abu-Hany Assad (die debuteerde met Het veertiende kippetje), Elia Suleiman en debutante Najwa Najjar. Het Palestijns-Israëlische conflict speelt in alle films een rol. Van politieke bedoelingen is geen sprake, aldus Proper. ,,Sommige Palestijnen en joden mogen dan ruzie hebben, dat wil niet zeggen dat alle joden en Palestijnen ruzie hebben.'' En de naam van het fonds? ,,Die stamt van mijn moeder zaliger die eind jaren vijftig een uitkering van de West-Duitsers kreeg die zij `meine Schadenfreude' noemde.''

Een woordvoerder van Bureau Maror-gelden laat weten geen aanstoot aan Schaden/Freude te nemen. ,,Het is een particulier initiatief, iedereen doet wat anders met dat geld. Wij zijn hier niet voor of tegen..''