INTERNET

Fishbase In de database Fishbase staan gegevens van meer dan 25.000 vissoorten, inclusief foto's van een groot aantal soorten. De site is weliswaar Engelstalig, maar bezoekers kunnen ook zoeken op Nederlandse namen. Van een groot aantal soorten zijn namelijk synoniemen in diverse talen beschikbaar. De database is ook op cd-rom te bestellen.

www.fishbase.org

Overheid Zowel het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) als de Europese Commissie houdt zich bezig met de visserijsector, vangstbeperkingen en dergelijke. Op onderstaande websites staat informatie over beleid en regelgeving.

www.minlnv.nl

europa.eu.int/comm/dgs/

fisheries/index_nl.htm

Waterland Op de Nederland- se website Waterland is informatie te vinden over alles wat met water te maken heeft, waaronder visserij. Onder andere de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) heeft zijn site op Waterland staan. De OVB verkrijgt de opbrengsten van de verkoop van sportvisaktes en geeft het blad OVB-Bericht uit, met informatie over Nederlandse zoetwatervissen. Op de site is ook een uitgebreidoverzicht van alle Nederlandse zoetwatervis- sen te vinden.

www.waterland.net

Internationaal In VN-verband houdt de Wereldvoedselorganisatie (FAO) zich met vis bezig. De FAO houdt onder meer statistieken bij over visvangsten in de wereld en de visstand.

www.fao.org/fi/default.asp

Sportvissen Wie kent ze niet? De foto's van trotse mannen met een zojuist gevangen vis in hun armen.Die recordvangsten zijn te vinden op Visserslatijn, een site voor Nederlandse sportvissers.

www.visserslatijn.nl