Gucci in beroep tegen uitspraak

De Italiaanse fabrikant van luxegoederen Gucci gaat in beroep tegen de uitspraak van de Ondernemingskamer van 8 maart. De Kamer had een verzoek van concurrent LVMH ingewilligd om een enquête in te stellen naar de bedrijfsvoering. Gucci stelt dat hiervoor onvoldoende gronden zijn. Gucci en LVMH zijn in een strijd verwikkeld omdat de Fransen een belang aan het opbouwen waren in het Italiaanse bedrijf. Gucci vreesde overname en zocht zijn heil bij het eveneens Franse PPR. Daartoe gaf het extra aandelen uit, waardoor het belang van LVMH verwaterde van 34 naar 20 procent. LVMH zegt ervan overtuigd te zijn dat Gucci op een oneigenlijke manier heeft geopereerd.