De naam is Bond

Niet aan te slepen waren ze, de eeuwigdurende obligaties die Aegon in december uitgaf. De 450 miljoen euro die de verzekeraar binnenhaalde was zó snel vergeven, dat de lening begin februari werd opgehoogd met nog eens 250 miljoen euro. Vanwege de grote belangstelling sloten de banken die de uitgifte verzorgden, ABN Amro en Rabo, de inschrijving voortijdig.

De populariteit onderstreept een trend die het CBS gisteren ook signaleerde: het publiek lust wel pap van obligaties. Begrijpelijk. Aegon bood een rente van 6,875 procent, en onder het nieuwe belastingstelsel is rente plots een veel aantrekkelijker bron van inkomsten geworden. Bovendien zien, na de koersklappen op de beurzen, obligaties er veel attractiever en vooral rustgevender uit.

Goed voorbeeld doet volgen. Gisteren kondigde uitgever Wolters Kluwer een eeuwigdurende lening aan, waarvoor de werving onder beleggers op 17 april begint. Wolters wil nog niet zeggen hoeveel het wil binnenhalen, maar als het de uitgever gedaan is om het herfinancieren van uitstaande bankschulden, dan is een bedrag van rond 400 miljoen euro een goede gok.

Voor zover bekend heeft de lening dezelfde karakteristieken als die van Aegon: zelfde banken, geen vastgestelde looptijd, en achtergesteld cumulatief. Dat betekent dat de risicograad wat hoger is dan bij andere obligaties, en dat het bedrijf zich voorbehoudt om in een bepaald jaar de rente uit te stellen.

Hoewel Wolters geen indicatie gaf voor de rente die het gaat betalen op de lening, kan die niet veel afwijken van die van Aegon. De marktrentes zijn sinds de Aegon-uitgifte wat gedaald. Wolters Kluwer staat anderzijds iets minder goed aangeschreven bij de kredietbeoordelaars. Standard & Poor's liet al weten de uitgever wellicht een iets lagere rating te gaan geven.

Een succes voor de Wolters Kluwer-lening zal ongetwijfeld gevolgd worden door andere bedrijven, en wellicht tegen identieke of zelfs betere voorwaarden. Amerikanen zijn al lang gewend aan de mogelijkheden van een liquide en veelsoortige obligatiemarkt. Langzaam ontdekt de Nederlandse particulier nu zijn eigen, Europese markt voor bedrijfsobligaties – corporate bonds – die sinds de introductie van de euro snel uit de startblokken komt. De spaarder kan zich zelfs afvragen wat zijn geld nog doet bij instellingen als Spaarbeleg die nu maximaal 4,5 procent rente betalen. Zeker als hij zijn geld bij een tikje meer risico tegen ruim twee procentpunt extra kan uitlenen aan de eigenaar van Spaarbeleg: Aegon zelf.

    • Maarten Schinkel