Compromis: kleine uitbreiding zorgverlof

Staatssecretaris Verstand (Emancipatie) heeft een compromis opgesteld om een einde te maken aan onenigheid in de coalitie over allerlei zorgverlofregelingen.

Het kabinet zal het nieuwe voorstel van Verstand morgen bespreken. De PvdA en D66 willen de verlofregelingen in zogenoemde Wet arbeid en zorg, die twee weken geleden in de Tweede Kamer is behandeld, op enkele punten uitbreiden. Verstand verzette zich hiertegen, omdat dat meer dan een half miljard gulden zou gaan kosten. Zij denkt dat haar compromis geen extra geld kost.

In navolging van PvdA en D66 stelt de staatssecretaris voor om de langdurige verlofregeling, waarbij werknemers bijna 1.000 gulden per maand subsidie krijgen, uit te breiden van alleen de zorg voor een familielid in de laatste levensfase, naar de zorg voor kinderen met een levensbedreigende ziekte.

PvdA en D66 bepleitten aanvankelijk een uitbreiding naar meer groepen, maar zij hebben deze wens ingetrokken. Verstand volgt deze partijen wel in de wens om het kortdurende zorgverlof (van tien dagen) toe te staan voor de verzorging voor uitwonende kinderen.

De VVD heeft bedenkingen tegen het compromis. Om de liberalen tegemoet te komen, is Verstand bereid toe te staan dat in CAO-bepalingen kan worden afgeweken van de betalingsregeling in sommige soorten van zorgverlof. In de praktijk betekent dit dat de werkgevers en werknemers, als ze het daarover eens zijn, in hun CAO's kunnen afzien van enige vorm van betaling als werknemers een paar dagen zorgverlof opnemen.

De VVD is hier niet tevreden mee, omdat de lasten van de verlofregelingen te veel bij werkgevers komen te liggen. De liberalen vinden dat er te veel wordt afgeweken van wat in het regeerakkoord is afgesproken.