Chirac negeert oproep te getuigen

De Franse president Jacques Chirac is gisteren door een onderzoeksrechter opgeroepen als getuige te verschijnen in een corruptiezaak waarin de president mogelijk zelf een rol heeft gespeeld. De president heeft direct laten weten geen gehoor te zullen geven aan de uitnodiging. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Vijfde Republiek dat een president gevraagd wordt voor een rechter te verschijnen. In de Assemblée ontstond groot tumult, omdat de rechtse partijen de linkse regering-Jospin verwijten justitie te misbruiken voor politieke doeleinden en omdat dagblad Le Parisien eerder op de hoogte was van de rechterlijke oproep dan de president zelf.

Direct na het verschijnen van het blad liet het Élysée, om zes uur in de ochtend, weten dat de president ,,gezien de constitutionele regels'' geen gehoor zal geven aan de oproep van onderzoeksrechter Eric Halphen. Verschijning van de president, ook als getuige, is volgens het Élysée ,,in strijd met de scheiding der machten en met de eisen van continuïteit van de Staat''. Tevens vroeg de president premier Jospin om ,,maatregelen om de Grondwet te doen respecteren''. Hij eiste van Jospin ook een onderzoek naar het uitlekken van de oproep.

In een brief aan de president liet Jospin weten dat het ,,noch aan de regering noch aan de minister van Justitie is om een oordeel uit te spreken over een procedurestap van een magistraat''. Wel vroeg hij de minister van Justitie een onderzoek in te stellen naar het uitlekken van de oproep. Sinds zijn aantreden in 1997 heeft Jospin steeds gevonden dat de regering zich niet hoort te bemoeien met het werk van de rechterlijke macht.

Rechter-commissaris Halphen wil de president horen in de affaire van illegale financiering van de RPR, de gaullistische partij van Chirac. Tijdens zijn 18-jarig burgemeesterschap van Parijs zou Chirac een percentage geëist hebben van aannemers die in aanmerking wilden komen voor een opdracht in de sociale woningbouw. Een inmiddels overleden sleutelfiguur in de organisatie van de corruptie had op een videoband getuigd van de betrokkendheid van de president. In september vorig jaar publiceerde Le Monde de tekst van de band. Toen al zei Chirac al niet te zullen ingaan op een eventuele uitnodiging van de onderzoeksrechter.