Beursgang energiesector onder druk

De beursnoteringen van Essent en Nuon, de twee grootste energiedistributiebedrijven van Nederland, staan onder druk. Essent voorziet uitstel van een beursgang, voor Nuon is een fusie aantrekkelijker geworden.

Dit hebben Essent en Nuon vanmorgen gezegd. De energiebedrijven lijden onder de onzekerheid over de toekomstige privatisering van de ondernemingen, die nu nog in handen zijn van provincies en gemeenten. De Tweede Kamer neigt ernaar om de lagere overheden te verbieden de regionale elektricteitsnetten mee te verkopen met de distributiebedrijven, die daardoor zo'n driekwart minder waard zouden worden. Na vele vergaderingsronden neemt de Kamer volgende week een beslissing over de voorwaarden van de privatisering, die wat minister Jorritsma (Economische Zaken) betreft mét de netten plaatsheeft.

,,De politieke discussie leidt in elk geval tot vertraging'', zegt woordvoerder J. Veenstra van Essent, dat eerder aankondigde in 2002 naar de beurs te gaan. ,,Wij kunnen leven met een constructie, waarbij een en ander enkele jaren later gebeurt. Wij brengen bij plaatsing van de eerste tranche maximaal 35 procent van het bedrijf naar de beurs. Een tweede tranche van 10, 15 of 20 procent zou dan toch pas op zijn vroegst in 2004 worden geplaatst'', zegt Veenstra: ,,Maar als de Kamer besluit dat de netten helemaal nooit verkocht mogen worden, dan gaat de beursgang niet door. Wij willen geen splitsing van het bedrijf. Het is alles of niets.''

Voor Nuon liggen de kaarten iets anders. ,,We hebben nooit gezegd dat we naar de beurs gaan. We hebben een beursgang alleen genoemd als een mogelijkheid tot privatisering, naast bijvoorbeeld een fusie. Het kan allebei'', zegt woordvoerster F. Verdeuzeldonk. Nuon-bestuurder C. Kok liet zich gisteren na een persconferentie over een Amerikaanse overname tegenover Het Financieele Dagblad ontvallen: ,,Schaalgrootte bereik je niet met een stap naar de beurs. We gaan liever samen met een andere partij.'' Volgens de woordvoerster betekent dit alleen maar dat door de huidige ,,politieke onduidelijkheid'' een fusie nu aan aantrekkelijkheid heeft gewonnen in vergelijking met een beursgang.

Nuon maakte gisteren bekend het in Chicago gevestigde waterbedrijf Utilities, Inc. over te nemen voor ongeveer 1 miljard gulden, zo'n 40 keer de winst van 10 miljoen dollar. Volgens Nuon is dat geen hoog bedrag voor 80 lokale waterbedrijven met 235.000 klanten. ,,Het komt neer op 1.700 dollar, terwijl normaal 4.000 dollar wordt betaald. Er waren ook andere partijen die meer wilden bieden, maar de directie heeft voor ons gekozen omdat wij de zelfstandigheid van de onderneming handhaven.'' Utilities, Inc. is nu nog voor een derde in handen van de directie, voor een derde van de werknemers en voor een derde van particuliere investeerders.