Aanval Israël op Arafats elite-eenheid

In reactie op de Palestijnse terreurgolf heeft Israël gisteravond een helikopteroffensief gelanceerd tegen Eenheid 17, de uit elitetroepen bestaande lijfwacht van de Palestijnse leider Yasser Arafat.

Vandaag werden in de Gazastrook bij felle botsingen drie Palestijnen door Israëlische troepen doodgeschoten.

Bij de aanvallen op doelen van Eenheid 17 in Ramallah op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook werden volgens Palestijnse bronnen een Palestijnse officier en een Palestijnse vrouw gedood. Meer dan 60 soldaten van Eenheid 17 werden gewond. Het huis van Arafat in Gaza liep ook schade op.

Tijdens een speciale zitting van het Israëlische veiligheidskabinet werd gisteravond besloten tot een aanhoudende militaire campagne tegen het Palestijnse terrorisme. ,,De dagen van zelfbeheersing zijn voorbij'', zei premier Ariel Sharon gisteravond. Het veiligheidskabinet machtigde Sharon zonder vooroverleg met dit lichaam de strijd tegen Palestijns terrorisme voort te zetten. Israël staat volgens Sharon voor een lange periode van Palestijnse terreur. Dit Palestijnse terrorisme zal stelselmatig worden bestreden. Palestijnse commandanten en medewerkers die de hand hebben in het terrorisme liggen nu volgens een in een Jeruzalem uitgegeven verklaring in het Israëlische vizier. ,,Wie tegen ons handelt, moet er rekening mee houden dat hij wordt getroffen'', zei de Israëlische minister van Defensie, Benjamin Eliezer. Minister van Buitenlandse Zaken Shimon Peres verduidelijkte vanmorgen dat Arafat zelf niet op de hitlist staat. Volgens Peres moet Israël onderscheid maken tussen het Palestijnse volk en de militaire infrastructuur rond Arafat.

Israëlische commentatoren zeggen dat Sharon na de zelfmoordaanslag van gisteren, waarbij twee scholieren werden gedood, geen andere keus had dan ter kalmering van de Israeliërs en ter handhaving van zijn geloofwaardigheid als waker over de staatsveiligheid een militaire operatie tegen de strijdkrachten van Arafat te lanceren. Aangemoedigd door een Amerikaans veto in de Veiligheidsraad tegen het sturen van internationale waarnemers en met steun van de oppositie is Sharon een uitputtingscampagne tegen Arafat begonnen totdat deze om een staakt-het-vuren smeekt. Oppositieleider Jossi Sarid oefende gisteren felle kritiek uit op Arafats ,,onverantwoordelijke'' politiek en steun aan terrorisme. Ook Peres bleek gisteren in het veiligheidskabinet een enthousiaste voorstander van een militaire actie tegen Arafats troepen te zijn.

Militaire commentatoren zeggen dat de Israëlische legertop geen heil ziet in het inzetten van helikopters tegen specifieke Palestijnse doeleinden. Er zijn aanwijzingen dat de Palestijnen over informatie beschikten dat onderkomens van Eenheid-17 gisteravond zouden worden aangevallen. De Israëlische helikopters gingen in de pikzwarte nacht de lucht in om te ontkomen aan de camera's van de internationale televisiezenders als CNN en de BBC. Israels imago had het zwaar te verduren toen zijn helikopters bij een aanval op Gaza vorig jaar wel op de schermen in de wereld verschenen.

    • Salomon Bouman