Aanleg van metrolijn veel duurder

De nieuwe metrolijn in Amsterdam, de Noord-Zuidlijn, wordt aanzienlijk duurder dan geraamd. De gemeente houdt rekening met uitstel of zelfs met afstel van de aanleg van deze lijn.

Dit blijkt uit vertrouwelijke stukken van het college van burgemeester en wethouders die gisteren zijn uitgelekt.

De gemeente kan geen aannemerscombinatie vinden die een bod wil doen dat ook maar in de buurt komt van de geraamde kosten, zo blijkt uit een notitie van verantwoordelijk wethouder Köhler (GroenLinks). De notitie, van 13 maart, is door B en W overgenomen.

Vier aannemers die hebben ingeschreven op de aanbesteding van het eerste deel van de Noord-Zuidlijn, worden niet meer voor verdere onderhandelingen uitgenodigd. Voor de onderhandelingen met de vijfde aannemer moet het ,,geactualiseerde budget'' van 691 miljoen gulden op voorhand al worden aangevuld met 55 miljoen gulden uit een risicofonds. Inclusief inflatiecorrectie en andere aanpassingen is dat al 119 miljoen gulden hoger dan het voorstel dat de gemeenteraad in 1999 fiatteerde.

Die verhoging is de uitkomst van een financieel onderzoek van Lloyd's register Management Services dat heeft geconstateerd dat ,,de directieraming erg sober is en niet geheel de huidige ontwikkelingen in de markt weerspiegelt'', aldus de notitie.

Maar zelfs met een verhoging tot een bedrag van 747 miljoen gulden weet Köhler nog niet of hij met de aannemer een overeenkomst kan sluiten. ,,Met name het perceel stations (drie diepe stations) zal dan aanmerkelijk in prijs moeten zakken'', aldus de notitie. Alleen de geboorde tunnel onder de binnenstad komt enigzins in de buurt van de ramingen.

Wethouder Köhler noemt het ,,onwaarschijnlijk'' dat met deze aannemer zinvolle onderhandelingen gevoerd kunnen worden en oppert de mogelijkheid om de stations afzonderlijk aan te besteden.

Op grond van de ervaringen van de aanbestedingen die nu plaatsvinden ,,is het de vraag of andere complexe onderdelen wel binnen de marges van de nu beschikbare budgetten kunnen worden aanbesteed''. Voor de totale lijn is 2,4 miljard gulden uitgetrokken.

De moeilijkheden brengen het gemeentebestuur ertoe op zoek te gaan naar alternatieven.

Wethouder Köhler wil ,,de komende maanden laten onderzoeken wat de gevolgen zijn van een eventueel uitstel, afstel of fasering van de bouw van de Noord-Zuidlijn en de daaraan gekoppelde projecten en het in kaart brengen van andere relevante alternatieven''.