VS zien niets in protocol milieu

De Amerikaanse regering beschouwt het Kyoto Protocol, waarin afspraken zijn vastgelegd over de terugdringing van de uitstoot van kooldioxide, als achterhaald.

,,We hebben er geen belang bij dat verdrag te implementeren'', verklaarde gisteren Christine Todd Whitman, als hoofd van de EPA (Environmental Protection Agency) in feite de Amerikaanse minister van Milieu. Volgens Whitman is het nutteloos om tijd te besteden ,,aan iets wat toch niet zal werken''.

Vandaag meldt de Washington Post dat het Witte Huis onlangs heeft laten onderzoeken of de Verenigse Staten hun handtekening onder het Kyoto Protocol kunnen `terugnemen'.

Het Kyoto Protocol werd in 1997 door een groot aantal landen ondertekend, maar is nog door geen van de geïndustrialiseerde landen geratificeerd. Onderhandelingen daarover liepen in november vorig jaar vast op de VN-milieuconferentie in Den Haag. Vorige week sprak de Europese Unie haar verontrusting uit over het beleid van de regering-Bush. Aanleiding was het besluit van Bush om energiecentrales niet te verplichten hun de uitstoot van kooldioxide, het belangrijkste broeikasgas, te verminderen. Bush kwam hiermee terug op een verkiezingsbelofte.

Via de Washington Post lekte gisteren een intern memo van 6 maart uit, waarin Whitman Bush juist adviseerde om de buitenwereld de indruk te geven dat hij het broeikaseffect serieus neemt. Whitman, net terug van een bijeenkomst van de G-8 in Italië, was daar tot de conclusie gekomen dat de internationale gemeenschap zich grote zorgen maakt over de opwarming van de aarde.

Whitman schreef ook dat de meeste landen het Kyoto Protocol beschouwen als ,,the only game in town''. Bovendien zou de president zich volgens Whitman moeten realiseren dat ook religieuze organisaties zich druk maken over het onderwerp. Daarom denkt ze dat het verstandig zou zijn als Bush betrokkenheid zou tonen ,,to build some good will'', omdat niemand op dit terrein hoge verwachtingen heeft van de huidige regering. ,,We moeten geëngageerd lijken en de discussie verplaatsen van het `K' woord [Kyoto, red.] naar actie.''