Unilever vergroot bonus managers

De financiële prikkels om te presteren zijn te klein voor het topmanagement van voedingsconcern Unilever, vindt het topmanagement. Om die reden vraagt het Brits-Nederlandse concern toestemming aan de aandeelhouders om twee bonusprogramma's te introduceren.

Aanleiding voor het plan is het onderzoek van een externe consultant waaruit blijkt dat vergelijkbare Europese multinationals beter belonen als de prestaties hoog zijn. ,,Met het nieuwe plan is de beloning voor de leden van de raden van bestuur en voor onze Europese topfunctionarissen op een niveau gebracht dat het ons mogelijk maakt hen te motiveren en te behouden'', schrijft bestuursvoorzitter Antony Burgmans in de brief aan aandeelhouders. Unilever kocht vorig jaar het Amerikaanse voedingsconcern Bestfoods; Amerikaanse managers verdienen veel meer dan Nederlanders maar worden ook makkelijker ontslagen als de winstcijfers tegenvallen. Unilever hoopt, schrijft Burgmans, ,,dat een groter deel van de variabele beloning is gerelateerd aan meetbare prestatie en dat senior management wordt verplicht substantieel aandelenbezit in Unilever op te bouwen zodat hun belangen en die van de aandeelhouders dezelfde zijn.''

Unilever had één definitie voor `prestaties': de winst per aandeel. Daar komt een definitie bij: de `Total shareholder return' van het bedrijf vergeleken met 20 vergelijkbare ondernemingen. Total shareholder return is jargon voor de prestaties van een bedrijf op de effectenbeurs. In de TSR-ranking staat Unilever op de zeventiende plaats, wat het concern te laag vindt. Hoe hoger de aandelenkoers en hoe hoger de plaats op de ranking, des te hoger de bonus voor managers wordt. Daarnaast moeten managers een kwart van hun bonus aannemen in aandelen Unilever. Als zij die drie jaar vasthouden, dan verdubbelt het concern dat bedrag.